Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Správy


:


Predloženie námetov k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012 – 2015
03. 08. 2012

Na základe výzvy generálneho riaditeľa Sekcie kontroly a boja proti korupcii predkladáme námety k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2012 – 2015. Tieto námety vznikli po konzultácii s mimovládnymi neziskovými organizáciami, a to ako oslovením členov Komory za...

Začalo medzirezortné pripomienkovanie Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
14. 06. 2012

Dnešným dňom (14.6.2012) začína medzirezortné pripomienkové konanie Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ide o dokument, ktorý predkladá Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pán Vagač z poverenia Vedúceho Úradu vlády SR, pána...

Aktivity splnomocnenca ako jeden z úspechov ochrany životného prostredia na Slovensku
01. 02. 2012

Enviromentálna nezisková organizácia Greenpeace zverejnila výsledky telefonického prieskumu zameraného na hodnotenie končiaceho volebného obdobia 2010 – 2012. Ankety sa podľa správy Greenpeace zúčastnilo 70 osobností zastupujúcich enviromentálne a ochranárske mimovládne organizácie z celého...

Delegácia vice-ministerky Yan Yuquing z Číny na návšteve u splnomocnenca
16. 09. 2011

Delegáciu vice-ministerky Yan Yuquing z Ministerstva pre občianske záležitosti Čínskej ľudovej republiky (ďalej len ČĽR) prijal dňa 8. septembra 2011 na Úrade vlády SR splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Na stretnutí prezentoval vzťah štátu k občianskej spoločnosti...

Medzinárodná konferencia „The Global Forum on Civil Society Law“
14. 09. 2011

„The Global Forum on Civil Society Law“ je názov medzinárodnej konferencie, na ktorej sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil v dňoch 21. – 23. augusta 2011 v Stockholme vo Švédsku. Konferencia bola zameraná na zlepšenie právneho systému...

Splnomocnenec Filip Vagač na medzinárodnej konferencii vo Washingtone, DC
24. 05. 2011

V dňoch 22. – 24. mája 2011 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil na medzinárodnej konferencii „The US Peace Corps and Slovakia: Partners in Transition“ vo Washingtone, DC. Konferencia bola zameraná na určenie konkrétnych možností...

Splnomocnenec Filip Vagač na medzinárodnej konferencii v Egypte
12. 05. 2011

V dňoch 9. – 12 mája 2011 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil na medzinárodnej konferencii „V4-Transformation cooperation with Egypt“ v Egypte.

Raňajky s premiérkou
04. 05. 2011

Dňa 3. mája 2011 o 10:00 v hoteli Bôrik sa uskutočnili „Raňajky s premiérkou“, na ktorých sa predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová stretla so zástupcami mimovládnych organizácií.

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy