Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. júl 2022, piatok
 

Správy


:


Nový splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
05. 11. 2014

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 5.11.2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dva a pol ročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval z funkcie na...

Nový splnomocnenec a legislatívne návrhy na rokovaní vlády
05. 11. 2014

Vláda SR na svojej schôdzi dňa 5.11.2014 prerokovala niekoľko bodov, úzko súvisiacich s mimovládnymi neziskovými organizáciami: Vláda SR menovala pána Martina Giertla za splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Novela petičného zákona – prináša možnosť vytvárania petícií...

Príprava kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
15. 04. 2014

V rámci plnenia Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti návrh zverenej kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá sa týka...

Informácia k tlačivám Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
03. 03. 2014

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal finančnú správu o zaujatie stanoviska k problematike chybných tlačív “Vyhlásenia”: “Finančná správa SR zverejnila na svojom webovom sídle vzor tlačiva vyhlásenia, ktoré však obsahovalo chybný údaj (Suma do výšky 2% resp. 3% zo...

Verejné obstarávanie: zákon o centrálnom registri MNO
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu znenia zákona pre vytvorenie Centrálneho registra neziskových organizácií v rámci súčasnej právnej úpravy a v nadväznosti na porovnateľnú právnu úpravu ostatných,...

Verejné obstarávanie: Výskum MNO
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu základného rámca výskumu, zameraného na zisťovania sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť. Výzva na predloženie ponuky – výskum MNO

Verejné obstarávanie: Globálne granty
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu pravidiel a postupov pri použití a implementácii finančného nástroja globálnych grantov v operačných programoch štrukturálnych fondov Európskej únie na programové...

Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore
19. 06. 2013

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač poskytol rozhovor Centrálnemu portálu pre neziskový sektor. Odpovedal na otázky, v ktorých priblížil aktuálne dianie v neziskovom sektore. Prepis celého rozhovoru

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy