Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2022, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - December 2017

Z denníkov analytiky - December 2017, 14. 12. 2017

Stretnutie členov projektového tímu

Dňa 4. decembra 2017 sa realizovalo stretnutie členov projektového tímu k nastaveniu a zhodnoteniu procesov, spojených s koncom roka 2017, vykazovaním prác, odpočtovaním, likvidáciou odmien za práce expertov na projekte NP PARTI. Stretnutia sa zúčastnili: Silvia Ďurechová – manažér riadenia NP PARTI, Tatiana Vaníková – manažér monitoringu, Lenka Macková a Marcel Hofer – finanční manažéri, Barbara Gindlová – odborný garant NP PARTI, Bruno Konečný – odborný konzultant a Jana Gažúrová – odborný asistent. Zámerom bolo otvoriť diskusiu o ďalších nastaveniach v previazaní na prípravu žiadostí o platbu za mesiace október, november, december 2017 v previazaní na zabezpečenie podpornej dokumentácie a dát k príprave výročnej správy za projekt.

Newsletter - Za Choreografiami zmien

BratislavaDňa 7. decembra 2017 bol zverejnený NEWSLETTER / December 2017, ktorý ponúkol sumarizáciu piatich diskusných večerov s názvom Choreografie zmeny a jednotlivé diskusné panely v piatich slovenských mestách: Banská Štiavnica, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Bardejov a Košice. Súčasne sme informovali, že pracujeme na spracovaní videozáznamov pre poznatkovú bázu (databáza zdrojov, na ktorých nájdete videozáznamy z jednotlivých diskusií), ako aj na prepise jednotlivých diskusných panelov pre budúcu publikáciu. Publikácia Choreografie zmeny predstaví otvorené témy, opakujúce sa diskusné refrény, zdroje problémov, ako aj  identifikované výzvy a riešenia. Cyklus diskusných večerov s názvom Choreografie zmeny budú pokračovať aj v roku 2018. Newsletter pripravila Lucia Bernátová a Dominika Halienová.

O participácii so študentmi s celého sveta

Dňa 8. decembra 2017 v poobedňajších hodinách sme prijali medzinárodnú skupinu vysokoškolských študentov z Masarykovej Univerzity v Brne. Študenti bakalárskeho štúdia sociológie s pôvodom zo Slovenska, z Českej republiky, Grécka a Japonska navštevujú kurz zameraný na možnosti a výzvy sociálnej inklúzie v krajinách V4.  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci kurzu zaradil do zoznamu vybraných inštitúcií na Slovensku, ktoré študijná skupina v rámci exkurzie v teréne navštívila. Stretnutie poskytlo príležitosť odprezentovať kľúčové agendy úradu, ako aj zámery a očakávané výsledky národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a prinieslo zaujímavú debatu so študentami na tému možností a limitov občianskej participácie.

BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava Bratislava

Stretnutie členov analytického tímu

bratislavaDňa 14. decembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie analytického tímu k podaktivite 2, ktorého cieľom bola prezentácia zrealizovaných prác/ dosiahnutých výstupov  a výsledkov za jednotlivé pracovné tímy, samostatné prezentácie za pracovné skupiny Legislatíva (Kristína Babiaková) a Profil absolventa (Zora Paulíniová), diskusia ku dosiahnutým výsledkom a konkrétnym výstupom, návrh plánu činností na ďalšie obdobie (do marca 2018) a diskusia ohľadom katalógu k podaktivite 2.

bratislavabratislavabratislavabratislavabratislavabratislava

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]