Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Z denníkov analytiky - Jún 2021

17. 06. 2021

O konferencii po konferencii: Participatívny rozpočet – užitočný nástroj alebo módny hit? 

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci výskumného projektu Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku, sme v dňoch 24.-25. júna 2021 zorganizovali medzinárodnú konferenciu o participatívnom rozpočtovaní.

Prvý deň sa odohrával vo virtuálnom priestore v anglickom jazyku. Pohľad na šírenie, využívanie participatívneho rozpočtu a dobré príklady z domácej praxe predstavili Ellen Haustein (University of Rostock, Nemecko (PDF, 14 MB)), Nelson Dias (Oficina, Portugalsko (PDF, 4 MB)), David Reilly (Scottish Government, Škótsko), Eduard Bakoš (Masaryk University, Česko) a Soňa Kukučková (Mendel University, Česko) (PDF, 971 kB)Lotta-Maria Sinervo (Tampere University (PDF, 897 kB)) za región krajín Baltského mora.     

Druhý deň konferencie prebiehal hybridnou formou. Približne tridsiatka účastníkov sa spolu stretla osobne v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ostatní ju sledovali prostredníctvom živého prenosu na YouTube kanáli NP PARTI.

Konferenciu pod moderátorskou taktovkou Barbary Gindlovej (ÚSV ROS) otvoril panel zástupcov samosprávy v zložení Diana Šurkalová Dušeková (koordinátorka PR v Prievidzi), Miroslav Kollár (primátor Hlohovca a poslanec NR SR), Marek Neštický (podpredseda Trnavského samosprávneho kraja) a Ladislav Lorinc (starosta MČ Košice – Sídlisko KVP). O tom, aké aktivity realizuje ÚSV ROS v oblasti participatívneho rozpočtovania rozprávala vo svojej prezentácii (PDF, 3 MB) Alexandra Hrabinová (ÚSV ROS). V druhej časti prezentácie stručne predstavila Škótsku chartu participatívneho rozpočtovania, postavenú na siedmych základných črtách, ako inšpiráciu k dobrému a kvalitnému procesu. Záznam z tejto časti konferencie si môžete pozrieť tu.

Do diskusie o princípoch kvalitného participatívneho rozpočtovania v našich podmienkach sme zapojili účastníkov konferencie. Podarilo sa nám zozbierať 21 charakteristík, ktoré sme v skupinkách priorizovali, rozpracúvali a konkretizovali. Zhrnutie zo skupín si môžete vypočuť tu.

Po obednej prestávke nasledovala sekcia prezentácií príkladov dobrej domácej praxe. Miesto Rudolfa Kusého, starostu MČ Bratislava-Nové Mesto, nahradil Tomáš Rákos z českej spoločnosti Participation Factory, ktorý priniesol medzinárodný rozmer aj do druhého konferenčného dňa. Nasledovala inšpiratívna prezentácia Jána Raclavského (PDF, 2 MB)o tom, ako sa realizuje participatívny rozpočet v Trnavskom samosprávnom kraji a tretiu sekciu uzavrela pani Eleonóra Porubcová, riaditeľka Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktoré si participatívny rozpočet vyskúšalo. Nech sa páči, inšpirujte sa tu.

Záver podujatia otvorilo predstavenie výskumného projektu Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku Danielom Klimovským z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Nasledovala praktická prezentácia digitálnych nástrojov (PDF, 4 MB)nielen na podporu participatívneho rozpočtovania Miroslava Šimkoviča, ktorá vás zoznámi s nástrojmi Citizen OS, Your Priorities, Consider.it, Consul, Decidim. Podujatie uzavrela Alexandra Hrabinová (ÚSV ROS), ktorá vo svojej prezentácii (PDF, 144 kB) predstavila, čo sa bude ďalej diať so vstupmi, ktoré sme počas konferencie vyzbierali v diskusii o princípoch kvalitného participatívneho rozpočtovania. Všetky vstupy si môžete pozrieť a vypočuť na videozázname tu.

fotografia z poduajtia

x+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte

V poslednom KABINETE PARTICIPÁCIE konaného dňa 17. júna 2021 sme diskutovali s Alexandrou Hrabinovou z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Tomášom Rákosom z Paticipation factory z Českej republiky. Hlavnou a jedinou témou bolo všetko, čo sa týka PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU. Čoraz hlbšie a častejšie zapúšťa korene aj na Slovensku, no pre mnohých z nás ide stále o nepreskúmaný nástroj. Využili sme náskok, ktorý v tejto oblasti majú naši hostia, aby sme pre vás zistili:

 • Ako ho čo najlepšie využiť?
 • Čo je dôležité spraviť pre to, aby participatívny rozpočet dopadol tak, ako si predstavujeme?
 • ČO SME SA O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE DOZVEDELI?
  • Participatívny rozpočet je veľmi náročný – „demanding“ – pre interné tímy. Ak nie je dobre pripravený, môže to narobiť veľké problémy.
  • Particiapatívny rozpočet výborne funguje na školách.
  • Participatívny rozpočet sa po rokoch môže stať irelevantným. To je úplne normálne.
  • Nesmieme zabúdať na monitoring a evalváciu participatívneho rozpočtu. Získame tak dáta a informácie, ktoré môžeme využiť pre redesign participatívneho rozpočtu v nasledujúcom období. Participatívny rozpočet sa tak môže vyvíjať.
  • Participatívny rozpočet dokáže dobre využiť rôzne e-nástroje – pri predstavovaní a výzve, pri informovaní po ukončení aktivít, samozejme pri hlasovaní. A dozvedeli sme sa, že e-nástroje zadarmo sú na konci dňa veľmi drahé... prečo?

Ak ste nestihli sledovať našu diskusiu naživo, viete, že u nás máte vždy šancu :-)

Zoom foto 17.6.2021

Jún program

V KABINETE PARTICIPÁCIE nás aj vás čaká letná prestávka, aby ste mali priestor na všetko, čo ste si vypočuli, mali aj možnosť vstrebať a porozmýšľať o tom.

A čo vám kabinet priniesol?

Ďakujeme za sledovanie kabinetu participácie.

Pracovná skupina TRANSFER POZNATKOV NP PARTI NA VŠ – STRATÉGIE POZNANIA

3. júna 2021 sme pokračovali v diskusii o forme a obsahu predmetu Participatívna tvorba verejných politík. Boli sme zvedaví, aké zásoby vedomostí a zručností pre potreby nového predmetu skrývajú na svojich školách a tímoch jednotliví členovia pracovnej skupiny.

Miriama Bošelová z Univerzity Konštantína Filozofa  informovala o aktivitách pre podporu participácie a integrácie cudzincov na lokálnej úrovni OZ Mareena, ktorá sa dlhodobo snaží o aktívnu participáciu cudzincov na Slovensku na verejnom živote. Od roku 2000, keď bolo na Slovensku asi 30 tis. cudzincov, sa ich počet v roku 2020 zvýšil na takmer 150 tisíc. A je to už skupina obyvateľov, ktorej hlas by mal byť vypočutý, nakoľko sa podieľajú na spoločenskom, ekonomickom aj kultúrnom živote našich miest, obcí a regiónov. Napriek tomu sú stále neviditeľní. Ako podporiť integráciu cudzincov? Je niekoľko možností – cez Komunitné programy alebo dobrovoľnícke aktivity, alebo aj vez Program šírenia povedomia, čo sú diskusie, semináre, neformálne vzdelávanie na školách a zážitkové aktivity, ktoré sú zhrnuté aj v metodickej publikácii Stretnutím k porozumeniu. Práve tieto aktivity majú potenciál stať sa zaujímavou ice breakovou súčasťou nového predmetu v rámci témy zapájania cudzincov do verejného života na Slovensku. 

""

"" 

16. júna 2021 sme sa už zaoberali konkrétnym návrhom obsahu predmetu Participatívna tvorba verejných politík. ÚSV ROS predložil základnú obsahovú štruktúru s návrhom modulov, stručným popisom ich obsahov a informačnými zdrojmi, ktorými ÚSV ROS v podobe výstupov NP PARTI disponuje.

Návrh obsahuje takmer  50 linkov na široké spektrum informačných zdrojov – záznamy diskusií, vzdelávacie bloky, webináre, newslettre, diskusie či publikácie, ktoré sa týkajú rôznych tém a úrovní zapájania verejnosti. Každá zo škôl z nich môže čerpať podľa svojich záujmov a možností a samozrejme dopĺňať ich vlastnými. V júli a v auguste čaká pracovnú skupinu prestávka, v rámci ktorej bude možné pripomienkovať návrh predmetu v rámci skupiny, aj individuálne medzi jej členmi.

Ďakujeme všetkým za záujem a spoluprácu.

Participatívny rozpočet a samospráva

Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo ďalšie vzdelávanie v rámci programu „Na občanoch záleží“. Mesiac jún je zameraný na participatívne rozpočty.

V tento deň sme sa dozvedeli čo je na participatívnom rozpočte dôležité? Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou? Aké sú merateľné ukazovatele participatívneho rozpočtu? Vieme ich identifikovať? Prečo sa počas korony na Slovensku ako prvé rušili participatívne rozpočty? Diskutovali Eva Balážová, poslankyňa MsZ Lučenec, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska a Denisa Bartošová, prednostka MsÚ Piešťany, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnych samospráv.

Dobré príklady z praxe:

Foto zo zoomu 8.6.2021

Pozvánka na 8.6.2021

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]