Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Máj 2018

14. 05. 2018

Akadémia aktívneho občianstva súčasťou medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia

aao1Vo štvrtok, 10. mája 2018 sa konalo tretie stretnutie zo série vzdelávacích aktivít ÚSV ROS Akadémia aktívneho občianstva. Témou prednášky bola občianska spoločnosť a neziskové organizácie pod názvom „Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík?“. Stretnutie bolo realizované v spolupráci s organizáciami Via Iuris, Nadácia otvorenej spoločnosti a s iniciatívou Dobrý úradník.

Jednotlivé organizácie boli zastúpené Jurajom Rizmanom, Jánom Orlovským a Ivetou Ferčíkovou, pričom diskutujúcich dopĺňal Milan Andrejkovič z ÚSV ROS. Stretnutie moderovala Barbara Gindlová, manažérka Národného projektu Podpora partnerstva a tvorby dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Počas celého stretnutia sa vynárali rôzne otázky, či už zo strany diskutujúcich, tak aj zo strany poslucháčov, ktoré viedli k plodným diskusiám. Diskutujúci odpovedali napríklad na najväčšie výzvy pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť do budúcna, prečo neziskový sektor v súčasnej dobe čelí takému veľkému množstvu kritiky, alebo či sú zahraničné investície do nadácií a neziskových organizácií prekliatie, alebo naopak dar, ktorý pomáha rozvíjať oblasti, na ktoré štát nemá prostriedky. Záznam celej diskusie nájdete na našom facebooku.

Diskusia sa uskutočnila v rámci celosvetového Týždňa otvoreného vládnutia Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktoré malo za cieľ podporiť dialóg medzi občanmi a štátnou správou.

Choreografie zmeny VI. - O možnostiach monológu a kvalite dialógu, alebo prečo sa darí extrémizmu, rasizmu a nacionalizmu

„Svet budúcnosti - zdá sa mi - bude patriť pútnikom medzi plotmi, hranicami, bariérami, medzi nami a nimi. A nemusia to byť potulky vo fyzickom svete. Niekedy stačí aj rozhovor, dialóg, komunikácia z očí do očí. Je to poučné.“ Fedor Gál, Medzi plotmi

1Dňa 17. mája 2018 sa konali šieste Choreografie zmeny - v ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko?, ktorých hosťom bol sociológ, politik, publicista, dokumentarista a autor knižky „Cez ploty“, Fedor Gál. Formát tejto diskusie bol výnimočný - Choreografie zmeny sa konali vo verzii on – line diskusného panelu, ktorý bol zabezpečený z Primaciálneho paláca a bol v priamom prenose prenášaný cez facebookovú stránku ÚSV ROS. Choreografie zmeny VI otvorili diskusiu o možnostiach a limitoch dialógu, o duchu doby, o ponížených a urazených, ako aj o alfa samcoch a kríze elít, demokracii, profesionálnych občanoch, inštitucionalizovanej občianskej spoločnosti a zodpovednosti. Súčasne sme diskutovali o tom ako vznikla Fedorova knižka "Cez ploty", ktorá predstavuje záznam desaťročného mailového rozhovoru medzi Fedorom a národným socialistom Matejom. Záznam z rozhovoru sprístupníme v znalostnej databáze pod názvom Choreografie zmeny, kde nájdete všetky záznamy z panelových diskusií. Súčasne bude rozhovor prepísaný do tlačenej podoby a použitý v rámci Newslettra a pripravovanej publikácie.

245

IV. Pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

Justiho sála, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava, 16. – 17. máj 2018

Štvrté pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík v rámci národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa uskutoční v termíne 16. – 17. mája 2018 v Bratislave. Stretnutie, ktorého sa zúčastní takmer päťdesiat expertov, zapojených do realizácie projektu, je zamerané na prezentáciu jednotlivých pilotných projektov formou panelových prezentácií, ktoré sú rozdelené do troch samostatných prezentačných blokov. Samostatné bloky tvoria prezentácie naviazané na priebežné výsledky z analytickej činnosti na podaktivite 2. Konkrétne ide o monitoring pilotnej schémy, analýzu participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci, ako aj tému participatívneho rozpočtu.

Rámcové témy stretnutia:

  • obrazok (JPG, 940 kB)aktuálny stav pilotných projektov s dôrazom na priebeh participačného procesu a dosiahnuté výsledky a výstupy – zástupcovia pilotných projektov,
  • priebežné vyhodnotenie pilotnej schémy a pilotných projektov - prezentácia Daniela Klimovského na základe naratívnych správ a zberu dát II.,
  • výstupy z pilotnej schémy a jednotný postup pre spracovanie odborných výstupov, kontrola originality, registrovanie, uchovávanie a sprístupňovanie prác prostredníctvom znalostnej databázy ÚSV ROS – prezentácia Barbara Gindlová,
  • analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci a analýza bariér v súčasnej legislatíve, ktoré  majú negatívny vplyv na mieru participácie verejnosti na správe vecí verejných - prezentácia Kristína Babiaková,
  • participatívny rozpočet – prezentácia spoločenskej hry, ktorá odhaľuje možnosti ako umožniť obyvateľom podieľať sa na budovaní a rozvoji obce/mesta, regiónu, štátu a ako motivovať verejnosť a zapojiť ich do procesu skvalitnenia života v území? – prezentácia Alexandra Hrabinová,
  • interview so zástupcami MNO a VS – doplnkové interwiu so zástupcami MNO a VS pre jednotlivé pilotné projekty,
  • sumarizácia podpornej dokumentácie k pilotným projektom za mesiace január – apríl 2018 – zoznam chýbajúcej dokumentácie vám bude zaslaný a odkomunikovaný našim „výsadkárom“,
  • príprava podkladov pre žiadosti o platbu a vykazovanie za subjekty VS v zmysle dohody s finančným oddelením.

Program stretnutia nájdete na tomto mieste. (PDF, 320 kB)

123456789

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]