Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2021, sobota
 

Z denníkov analytiky - November 2018

28. 11. 2018

Reprezentatívny prieskum občanov k participácii

V mesiacoch október – november 2018 prebehol reprezentatívny prieskum postojov občanov k participácii. Dňa 20.novembra 2018 sme obdržali výsledky prieskumu, ktorý sa realizoval na vzorke 1200 respondentov. Reprezentatívny prieskum realizovala agentúra Focus na základe dotazníka, ktorý vypracovali: Jana Plichtová a Anna Šestáková. Dotazník je skonštruovaný tak, aby sa výsledky dali porovnať s výsledkami minulých prieskumov, realizovaných na Slovensku. Dotazník sa venoval nasledovným témam: dôvera (medzi občanmi, voči verejnej správe, politikom); politická gramotnosť, záujem, sebaúčinnosť; spôsob a miera zapájania občanov; spokojnosť vs. nespokojnosť so spôsobom vládnutia; politické postoje, presvedčenie o vzťahu občanov a politikov, o možnosti niečo zmeniť; bariéry v participácii, výhody, atď. Prezentácia výsledkov prieskumu sa uskutoční 5. februára 2018 v rámci podujatia: Participácia, moja láska.

Participatívny rozpočet na školách - začíname s tréningami

Logo miniprojektu Participativny rozpocet na strednych skolach Zajtra, 29. novembra 2018 začíname s tréningom úspešných žiadateľov - riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka zavádzania participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v termínoch 29. novembra 2018 a 5. decembra 2018. Účastníci tréningu sa napríklad zahrajú spoločenskú hru na podporu participácie s názvom NIE JE MESTO AKO MESTO; predstavia sa im trénerské noty pre učiteľov; dozvedia  ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; akú metodiku použijú v rámci teoretickej a praktickej častí a mnoho ďalších nápovied, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel pilotného ročníka.

Plagát s programom školenia zapojených škôl do projektu Participativny rozpocet na skolach


 

Fotografia zo školenia parti rozpočtu na školách v Trenčíne Fotografia zo školenia k parti rozpočtu na stredných školách v TrenčíneFotografia zo školenia k parti rozpočtu na stredných školách z Trenčína

V spolupráci s Nadáciou Ekopolis pripravujeme série tréningov pre budúcich prijímateľov Active Citizens Fund – Slovakia (ACF)

Ako zrealizovať kvalitný participačný proces? 

V rámci národného projektu ÚSV ROS  - NP PARTI sa dlhodobo venujeme téme zapájania verejnosti do rozhodovania a tvorby verejných politík. Cieľom je prenášať nadobudnuté skúsenosti do praxe a života subjektov verejnej správy, ako aj mimovládnych organizácií.  Participačná prax na Slovensku vzniká intuitívne a náš výskum ukázal, že je dôležité pripraviť organizácie a ľudí na zavádzanie participačného procesu. Na základe dohody so zástupcami Nadácie Ekopolis, ktorá je jednou z organizácií, ktorá v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou, spravuje Active Citizen Fund, sme sa dohodli na príprave série tréningov pre budúcich prijímateľov.

Active Citizens Fund – Slovakia (ACF) podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. V období 2018-2023 rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR.

V máji 2019 chceme spustiť sériu workshopov na tému participačný proces a ako správne nastaviť participačný proces v rámci realizovaných projektov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]