Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Z denníkov analytiky - Október 2019

25. 10. 2019

Participatívne rozpočty v praxi (samospráv a škôl), alebo Participácia nie je zadarmo - je na nezaplatenie!


Vedeli ste o tom, že participatívny rozpočet dnes realizujú nielen progresívne samosprávy, ale už aj moderné školy? V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sa v Trenčíne ukázalo, že NIE JE MESTO AKO MESTO a rozhodne NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA.

Vo štvrtok 10. októbra 2019 sme v priestoroch zasadacej miestnosti na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja otvorili tému participatívneho rozpočtu vo vzťahu k samosprávam.

O praktický úvod sa postarali autori úspešných inšpiratívnych projektov, ktoré vznikli vďaka participatívnemu rozpočtu v meste Nitra (Tomáš Belovič – projekt Zelené mesto (PDF, 5 MB)) a MČ Bratislava-Nové Mesto (Janka Schafferová – projekt T3 – kultúrny prostriedok (PNG, 2 MB)). Nasledovala panelová diskusia pod vedením moderátora Sama Arbe, ktorý s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božíkom, splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom GiertlomRadoslavom Kovácsom z občianskeho združenia Otvor dvor, ktoré pomáha mestu Rožňava s realizáciou participatívneho rozpočtu, diskutoval o potenciály a limitoch participatívneho rozpočtu.

Prečo sa autori projektov Zelené mesto a T3 – kultúrny prostriedok rozhodli zapojiť sa so svojim nápadom do participatívneho rozpočtu? S akými prekážkami sa v snahe zrealizovať svoje projekty stretli? Kam sa mesto Partizánske posnulo počas troch rokov realizácie participatívneho rozpočtu? Ako funguje participatívny rozpočet v Rožňave? Ktoré samosprávy robia participatívny rozpočet najlepšie, alebo kde hľadať inšpiráciu?

Fotografia z úvodnej diskusie

Druhý blok otvorila výbornou detailnou prezentáciou (PDF, 635 kB) o rozdieloch medzi dotačnou schémou a participatívnym rozpočtom prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR Eva Balážová. O tom, čo by znamenala legislatívna úprava pre participatívny rozpočet a ako formálne ošetriť jeho prijatie napríklad aj vo vašom meste rozprávala Kristína Babiaková z Via Iuris. A keď sa stretla teória (profesorka Jana Plichtová z Univerzity Komenského v Bratislave) s praxou (Peter Nedoroščík zo združenia Utopia) vznikol z toho zaujímavý rozhovor o problémoch s mocou, o konfliktoch, aj o deliberácii a jej roli v participatívnom rozpočte.    

Fotografia z prvého bloku konferencie

Poobedňajší program pokračoval témou nových, hybridných modelov financovania na úrovni miest a obcí. Pod vedením moderátorky Zuzany Poláčkovej zo Slovenskej akadémie vied, diskutovali predovšetkým na tému crowdfunding (PDF, 416 kB) hostia Ján Kaššovič z Ministerstva financií SR a Zuzana Zaťovič z crowdfundingovej platformy Startlab. Podujatie uzavrela svojou prezentáciou (PDF, 2 MB) Petra Hinková z Informačno-poradenského centra Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré v regióne poskytuje informácie o eurofondoch a aktuálnych výzvach a toto podujatie nám pomáhali organizovať.

Fotografia z tretieho bloku konferencie

Program v piatok 11. októbra 2019 s názvom NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA sa odohrával v priestoroch Kasární na Trenčianskom hrade. Začal predstavením participatívnych rozpočtov na školách očami troch študentov z troch zapojených stredných škôl do pilotného ročníka. Nasledovala kolekcia prezentácií, v ktorých organizácie predstavili nové prístupy a témy vo vzdelávaní. Predstavili sa Lucia Pazičová (PDF, 2 MB) (Zastavme korupciu – Férovka), Ján Orlovský (PDF, 1 MB) (Nadácia otvorenej spoločnosti - Otvorené školy), Miro Drobný (eSlovensko - Kto je ďalší), Dagmar Kúdelová Kopčanská (PDF, 370 kB) (Postbellum - Alternatívne formy oboznamovania sa s vlastnou históriou) a Jana Feherpataky Kuzmová (Inštitút pre aktívne občianstvo - Školy, ktoré menia svet; Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže).

fotografia z udelovania cien

Pokračovali sme diskusiou na tému Moderné školy, alebo kde hľadať spojencov. Moderátor tohto bloku Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti) sa diskutujúcich hostí pýtal čo bráni inováciám v školskom prostredí?, ako možno podporovať inovatívne projekty a programy na školách?, mala by táto úloha zostať na strane mimovládnych organizácií, alebo by mal štát vytvárať podporné mechanizmy?, akú úlohu v tom zohrávajú samosprávy? Okrem prezentujúcich z predchádzajúceho bloku diskutovali i Milan Polešenský z Iuventy a zástupkyňa primátora mesta Hurbanovo, Mária Hamranová.

Popoludní nasledovalo dlhoočakávané vyhodnotenie pilotného ročníka participatívnych rozpočtov na stredných školách a ocenenie toho najlepšieho, čo pilotný ročník priniesol. V septembri sme vycestovali do všetkých škôl a vyspovedali študentov a učiteľov zapojených do participatívneho rozpočtu. Z viac ako 7 hodín videozáznamu sme na podujatí premiérovo pustili zostrih dvanástich minút toho najlepšieho.

V tretej časti podujatia sme hovorili o tom, ako pilotný ročník prebiehal a čo priniesol, v podaní Dominiky Halienovej z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá mala celý proces pod palcom. Budú sa môcť školy zapojiť aj do druhého ročníka participatívneho rozpočtovania na školách? Zodpovie Ingrid Koščová z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Moderátorkou záverečného gala bola Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá pod heslom „participatívny rozpočet nie je súťaž, ale spolupráca“, ocenila vo veľmi unikátnych kategóriách všetkých šestnásť zapojených stredných škôl. Ste zvedaví za čo boli školy ocenené a aké ceny si odniesli? 

Fotografia z udelovania cien

Europoslancom Monike Beňovej, Vladimírovi Bilčíkovi a Ivanovi Štefancovi ďakujeme za prejavenú ochotu poskytnúť návštevné miesta do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Vecné ceny a vstupenky do sveta kultúry poskytli láskaví sponzori. Všetkým by sme sa ešte raz aj touto cestou chceli srdečne poďakovať!

Fotografia sponzorov

 

Môže byť konflikt darom? Školenie pre odvážnych

Uf... Konflikt je skôr niečím, čomu sa chceme vyhnúť, múrom, čiernou dierou, pre niekoho konflikt predstavuje termín, niekto ho vníma ako vlastnosť človeka, ktorý má konfliktnú povahu... Takto nejako na začiatku vnímali konflikt účastníci školenia Konflikt ako dar – riešenia konfliktov pre život. To, že by mohol byť príležitosťou či darom, objavovali až postupne počas dvojdňového školenia, ktoré sa konalo 24. a 25. októbra 2019 v Impact Hube v Bratislave a ktoré realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci svojej ponuky posilňovania kapacít. Lektorkou bola nezávislá mediátorka Zuzana Očenášová Vasičáková.

Školenie bolo doplnkovým tréningom pre budúcich trénerov participatívnej tvorby verejných politík, pretože nevyhnutnou súčasťou participatívnej tvorby verejných politík je práve konflikt. Aby sme nepanikárili a nezabrzdili, či dokonca nepozastavili participatívny proces, je dobré vedieť, čo všetko sa počas konfliktu odohráva v nás, čo sa odohráva na druhej strane a aké sú vhodné metódy na úspešné riešenie konfliktov. 

Aké sú typické reakcie na ohrozenie? Aké sú moje tendencie v konflikte? Ako si overujem, či je konflikt naozaj vyriešený úspešne, nielen zdanlivo? Môže dohoda vzniknúť manipuláciou? Ktorým otázkam sa pri facilitácii konfliktu vyhnúť? Aké sú princípy dosahovania dohody mediáciou? Absolventi školenia už odpovede na tieto otázky poznajú a čo podstatné si ešte odniesli zo školenia?

Ja som zažila svoj životný AHA-moment, keď som sa dozvedela, že si musím uvedomiť z akej pozície na seba navzájom rozprávame, či z pozície Dieťaťa, Rodiča alebo Dospelého.

Uvedomila som si, že konfliktu sa netreba prehnane báť, pretože jednak je nevyhnutný a jednak existujú dobré nástroje na jeho zvládnutie.

Pre mňa bolo užitočné uvedomiť si, aké je dôležité pozrieť sa na konflikt z vtáčej perspektívy, že napríklad v takej dočasnej neutralite človek stráca predsudky.

Úrad splnomocnenca vlády pokladá vzdelávanie za jednu zo svojich priorít, preto školenia ako podporné aktivity budovania kapacít bude realizovať aj naďalej. Už 21. a 22. novembra ďalšie školenie Konflikt ako dar a 28. a 29. novembra Participatívna tvorba verejných politík pre Úrad vlády SR.

Školenie Konflikt ako darŠkolenie Konflikt ako darÚčastníci školenia

Pozvánka na školenie

Na Rádiu Devín sa dozviete ako to vlastne je so stavom a možnosťami participácie na Slovensku

23. októbra 2019 sa v relácii Symposion na tému Občianska spoločnosť a kríza demokracie podelia Jana Plichtová a Bohdan Smieška o svoje pohľady na nástrahy a prínosy zastupiteľskej demokracie, ako aj na výsledky reprezentatívneho prieskumu postojov občanov Slovenskej republiky k participácii, ktorý vznikol v rámci nášho národného projektu Participácia.

Ak sa chcete dozvedieť ako sa občania zapájajú do tvorby verejných politík, aké faktory pozitívne či negatívne ovplyvňujú participáciu verejnosti, či ako sú občania spokojní s možnosťami na zapájanie sa, ktoré im ponúka verejná správa, nenechajte si ujsť tento zaujímavý rozhovor, ktorý moderuje Mária Michalková od 20:00 na Rádiu Devín.

Reláciu si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín. 

hostia relacie

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]