Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - September 2019

03. 09. 2019

Prvé PARTI ŠKOLENIA máme úspešne za sebou!

V septembri začala škola! Aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pre viac ako 40 nadšencov participácie pripravil vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý pozostával zo 4 vzdelávacích modulov:

 • Dizajn a vedenie participatívnych procesov
 • Facilitácia rôznych druhov stretnutí
 • Realizácia participatívnych postupov
 • Participatívna implementácia a hodnotenie verejných politík

Prvými absolventmi sa stalo viac ako 20 štátnych zamestnancov, zástupcov až 11 rezortov, ktorí sa školili 3. a 4. septembra 2019 v Bratislave a pokračovali 24. a 25. septembra 2019 v Trenčianskych Tepliciach. 4 dni boli nabité vedomosťami a informáciami o participácii a podstatné slovo mali aj praktické cvičenia.

Ako nadizajnovať participatívny proces? Aké stretnutie vybrať pre 10, 40, 200 ľudí? Ako ich usadiť? Ako vyzerá dobrý zápis zo stretnutia? Čo robiť s problémovými účastníkmi verejného vypočutia? Komu dať prvé slovo pri okrúhlom stole? Kto sú stakeholderi a ako ich definovať a vybrať? Sú to žraloci, dinosauri, zajkovia, či koníky? Prečo sa vyhnúť petícii a referendu? Aké je to vyskúšať si na vlastnej koži facilitovať – riadiť jednoduchý proces rozhodovania? Aký je rozdiel medzi diskusiou, debatou a deliberáciou? Kto je vrah? :) Všetky tieto otázky už majú naši účastníci zodpovedané a podľa ich hodnotení školení sa vôbec nebojíme, že by všetko, čo sa naučili, nevyužívali ďalej vo svojej práci!

Bol to prvý krok Úradu splnomocnenca k budovaniu kapacít v prostredí štátnej správy, v ktorom sa postupne budú klásť najvyššie nároky na profesionálne realizovaný participatívny proces pri tvorbe verejných politík.

Školenie pripravili a lektorovali Karolína Miková a Dušan Ondrušek z PDCS.

Aby však bolo možné šíriť výhody participácie aj naďalej, je nevyhnutné pripraviť trénerov participácie – a to už bola druhá takmer dvadsiatka účastníkov tréningu participácie.

Budúci tréneri načierali ešte hlbšie do svojich aj osobnostných možností. Aby zvládli nielen absorbovať poznatky a všetky zaujímavé myšlienky, ale aby aj vedeli participáciu prezentovať v celej jej paráde, užitočnosti a dôležitosti pre rozvoj občianskej spoločnosti. 1. fáza ich tréningu trvala 4 dni – 12. a 13. septembra a 26. a 27. septembra 2019 v Bratislave, ďalšia ich čaká začiatkom budúceho roka. Okrem toho budú zo strany Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti dostávať podporu vo forme doplnkových školení a konzultácií. Výborne sme sa cítili v dobre vybavených školiacich priestoroch Úradu vlády v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave, za čo Úradu vlády ďakujeme.

Séria školení pokračuje ďalej, v novembri a decembri pre zamestnancov Úradu vlády SR a začiatkom roka, okrem 2. fázy tréningu trénerov, aj pre samosprávu.

nacvik okruhleho stoladusan ondrusekucastnici skolenia

trening trenerovtrening trenerovtrening trenerov

Prvé školenia, alebo ako štartujeme budovanie kapacít v prostredí verejnej správy

Proces zavádzania princípu partnerstva, spolupráce a participácie do praxe verejnej správy je postupný evolučný proces, ktorý je postavený na vzájomnom učení, vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých aj zlých skúseností z praxe do ďalších procesov zapájania verejnosti do tvorby politík. Kľúčom k reálnej zmene je postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti a neorganizovanej verejnosti/občana. Očakávať „zázraky“ a myslieť si, že sme pripravení spoločne (na strane subjektov VS a MNO) pracovať v prospech budúcnosti s využitím participatívnych procesov, bez systémových intervencií a podpory subjektov VS v prospech participácie, je krátkozraké a naivné. Na všetkých úrovniach verejnej správy je potrebné tieto procesy, s využitím nadobudnutého poznania, existujúcich skúseností a získanej dobrej praxe, kultivovať a zdokonaľovať. Na podporu zavádzania participatívnej tvorby verejných politík v rámci projektu vznikol vzdelávací program: PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITIK. V mesiaci september sa otvorí cyklus školení a tréningov, určený pre zástupcov a predstaviteľov verejnej správy.

Štruktúra a obsah vzdelávania:

 1. Dizajn a vedenie participatívnych procesov
 2. Facilitácia rôznych typov stretnutí v kontexte participatívnej tvorby verejných politík
 3. Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) a nácvik zvládania  náročných a krízových situácií
 4. Participatívna implementácia a hodnotenie navrhnutých verejných politík
 • prierezový modul: Ako používať metodické odporúčania v praxi zamestnanca štátnej/verejnej správy?   

Časová dotácia: vzdelávanie je dizajnované na 4 vzdelávacie dni vo formáte 2 + 2 dni školenia.
Cieľová skupina: predstavitelia verejnej správy
Lektori: Dušan Ondrušek a Kaja Miková

1. skupina / lektori: Dušan Ondrušek a Kaja Miková, PDCS:

 • 1.tréning 03.-04. september 2019 / IMPACT Hub na Hviezdoslavovom nám. 20 v Bratislave
 • 2.tréning 24.-25. september 2019 / Hotel Most slávy, Trenčianske Teplice

2.skupina – tréning trénerov / lektori: Dušan Ondrušek a Mirka Žilinská, PDCS

 • 1.tréning 12.-13. september 2019
 • 2.tréning 26.-27. september 2019

3. skupina / lektori: Dušan Ondrušek a Kaja Miková, PDCS

 • 1.tréning 28.-29.november 2019
 • 2.tréning 10. – 11.december 2019

4. Skupina / lektori: Kaja Miková + Dušan Ondrušek, PDCS

 • 1.tréning 23.-24. január 2020
 • 2.tréning 13.-14. február 2020

5.skupina – tréning trénerov II./ lektori: Kaja Miková + Dušan Ondrušek, PDCS

 • bude zverejnené

 

SAVE THE DATE: PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY V PRAXI

Vedeli ste, že participatívny rozpočet dnes robia nielen progresívne samosprávy, ale už aj moderné školy? Príďte sa v dňoch 10. a 11. októbra 2019 do Trenčína presvedčiť o tom, že NIE JE MESTO AKO MESTO a NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA. Dozviete sa viac o participatívnych rozpočtoch v samosprávach, crowdfundingu vo verejnej správe, inovatívnych témach vo vzdelávaní a prvej dotačnej schéme na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA

#participovatnasbavi

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (ďalej len „TSK“) v školskom roku 2018/2019 spoločne spustili a zrealizovali pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v pôsobnosti TSK. Do programu sa zapojilo šestnásť stredných škôl v pôsobnosti TSK a vyše 5000 študentov. Z deväťdesiatich šiestich podaných projektov sa zrealizovalo tridsaťosem projektov. V piatok 11. októbra 2019 sa v priestoroch Kasární Trenčianskeho hradu uskutoční konferencia Nie je škola ako škola, spojená s piatkovým poobedňajším gala oceňovaním parádnych študentských nápadov, zaujímavých projektov, pozoruhodných škôl a odhodlaných učiteľov.

Participatívny rozpočet na školách je inovatívny mechanizmus, ktorý vytvára šancu meniť školu k lepšiemu na základe návrhov, riešení a projektov, ktoré navrhujú, hodnotia a schvaľujú žiaci a študenti školy. Študenti majú šancu nielen navrhovať mikroprojekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstúpiť do fázy hodnotenia a rozhodovania, ale rovnako s využitím finančnej podpory zo školského rozpočtu sa stať ich realizátormi.

ÚSV ROS dlhodobo presadzuje princípy otvoreného vládnutia a zapájania verejnosti do vecí verejných. V zmysle plnenia pridelenej agendy realizuje národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI), ktorý je financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa. V rámci realizácie projektu vznikla objednávka na prípravu a implementáciu aktivít, ktoré by podporili aktívne občianstvo mladých ľudí.

Výsledkom je pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov na území TSK, ktorý predstavuje prvú dotačnú schému na území Slovenska, ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí stredných škôl.

Každá zo šestnástich škôl získala finančný príspevok vo výške 1000,00 eur na podporu študentských/žiackych projektov, o ktorých vhodnosti, kvalite a následnej realizácii rozhodovali študenti sami. Zavádzanie novej témy, ktorou bolo participatívne rozhodovanie, bolo spojené so vznikom nového vzdelávacieho programu Nie je občan ako občan.

Súčasťou praktického zavádzania novej témy do výuky bolo aj hranie spoločenskej hry na podporu participatívneho zvažovania, prípravy a realizácie projektov, ktorú vyvinul ÚSV ROS ako jeden z neformálnych nástrojov zavádzania participatívnych rozpočtov a vzdelávania mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácii.

Registrujte sa na konferenciu už dnes na: https://forms.gle/C7qn35Xqheo8hbs46

pozvanka

program

program

NATÁČANIE REAKCIÍ O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE

Pilotný ročník participatívneho rozpočtu v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorý prebiehal v minulom školskom roku na šestnástich stredných školách, sa blíži ku koncu. Preto sme sa rozhodli navštíviť školy v prvých týždňoch školského roku, spolu s našou kamerou. Počas natáčania sme sa stretli s pozitívnymi reakciami a chuťou žiakov meniť svoju školu k lepšiemu. Jedinečné príbehy všetkých zúčastnených, si budete môcť pozrieť v pripravovanom videu, ktoré zverejníme čoskoro. Sledujte nás!

fotógrafia z natacania reakcii o participativnom rozpocte

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]