Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2022, štvrtok
 

Z denníkov pilotnej schémy - Február 2018

16. 02. 2018

Pilotný projekt 9

NitraŠtudenti Strednej priemyselnej školy stavebnej na Cabajskej 4 v Nitre sa na workshope, ktorý sa konal dňa 6. februára 2018 oboznámili s problematikou prístupnosti pre všetkých s ťažiskom v prístupnosti verejných priestorov. Získané poznatky budú môcť využiť počas pripravovaného mapovania bariér vrátane navrhovania vybratých trás v rámci mesta Nitra. Aktivita je realizovaná Mestom Nitra a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Veľké poďakovanie patrí vedeniu Strednej priemyselnej školy stavebnej za ústretovosť a otvorenosť pre takúto aktivitu.

Nitra

Pilotný projekt 4: Plán stretnutí  s rodičmi a príbuznými ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) v spolupráci s Odborom sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (OSV BSK) v rámci pilotného projektu č.4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám v mesiaci január až marec 2018 organizujú stretnutia s rodičmi a príbuznými ľudí s mentálnym postihnutím. Cieľom stretnutí je bližšie spoznať potreby ľudí s mentálnym postihnutím a potreby ich rodín, ako aj ich pohľad na budúcnosť.  V mesiaci január 2018 sa zrealizovali tri stretnutia. Ďalšie stretnutia sú naplánované v termínoch:

  • 8.2. 2018 Pezinok
  • 15.2. 2018 Stupava
  • 20.2. 2018 Senec
  • 27.2. 2018 RC ZPMP v SR, Štúrova 6, pozvané rodiny z BA 3
  • 13.3. 2018 Pezinok 2. stretnutie
  • 20.3. 2018 RC ZPMP v SR, Štúrova 6, pozvané rodiny z BA 4
  • 27.3. 2018 RC ZPMP v SR, Štúrova 6, pozvané rodiny z BA 5

 Pilotný projekt 6

V dňoch 19. a 20. februára 2018 v meste Svidník pokračoval kvalitatívny zber dát pre prípravu Integračnej stratégie mesta Svidník s pracovným názvom Mesto pre všetkých. Boli zrealizované štyri pološtruktúrované rozhovory s vybranými aktérmi, ktorí reprezentujú konkrétne cieľové skupiny. Jana Kadlečíková, zástupkyňa Centra pre výskum etnicity a kultúry, viedla rozhovory so zástupcom grécko-katolíckej charity, riaditeľom detského domova, zamestnancom azylového domu, ako aj predstaviteľkou cudzincov z Ukrajiny, ktorí žijú v meste Svidník. V mesiaci február bol postupne spracovávaný obsah zrealizovaných kvalitatívnych rozhovorov a fokusových skupín, ktorý je základným východiskovým materiálom pre nastavenie inkluzívnej verejnej politiky na úrovni mesta. Priebežne sa vyberajú zástupcovia zraniteľných skupín obyvateľov mesta (cudzinci, seniori, deti, Rómovia, zdravotne postihnutí ...) do pracovných skupín, ktoré budú fungovať ako poradný orgán primátora mesta.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]