Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Z denníkov pilotných schém - Apríl 2019

01. 04. 2019

Pilotný projekt č. 3 - Krajská koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

 

V rámci pilotného projektu č. 3 sa dňa 4. apríla 2019  konala v priestoroch Úradu Trenčianského samosprávneho kraja konferencia, na ktorej odborný garant Richard Medal predstavil verejnosti Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Koncepciu môžete verejne pripomienkovať do 18. apríla 2019. Viac informácií nájdete na tomto mieste.

Viac si môžete prečítať o konferencií v tlačovej správe TSK na tomto mieste, alebo v reportáži na tomto mieste.   


Program konferencie a prezentácie:

9.00-10.00: Prezentácia (v predsálí Kongresovej sály TSK)

10.00-10.30: Otvorenie konferencie (Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK, Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vláda SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Mgr. Milan Chrenko, MSc., generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR)

10.30-10.45: Predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TK (Mgr. Richard Medal, Špirála)

10.45-11.00: Prestávka

11.00-12.00: Panelová diskusia k opatreniam štyroch priorít KK EVVO TK

 • priorita 1: rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO v TK (Mgr. Ladislav Bíro, Green Foundation)
 • priorita 2: podpora ľudských zdrojov pre realizáciu EVVO (Ing. Gabriela Támová, CVČ Púchov)
 • priorita 3: rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO (Dagmar Lišková, konzultantka)
 • priorita 4: vytvorenie systému financovania EVVO aktivít v kraji (Andrea Molnárová, B.S.B.A., Trenčiansky samosprávny kraj)

12.00-13.00: Prestávka na obed

13.00-14.00: Predstavenie Akčného plánu KK EVVO TK do roku 2021 (Mgr. Richard Medal, Špirála)

14.00-14.15: Prestávka

14.15-15.00: Diskusia a návrh záverov konferencie, schválenie záverov konferencie

15.00: Ukončenie konferencie

 

Pilotný projekt č. 1 - Seminár k dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa konal v Banskej Bystrici v dňoch 21. - 22. feburára 2019 a 25. - 26. marca sme sa stretli na seminári v Bratislave v hoteli Bivio. Posledný zo série seminárov sa bude konať v  Košiciach vo Verejnej knižnici Jána Bocatia (Hviezdoslavova 5)  11. apríla, ktorý je určený pre odbornú verejnosť 12. apríla, kedy budeme diskutovať s laickou verejnosťou.

Na seminár sa, prosím, registrujte p. Helene Valčekovej z AOPP SR (tel.č: 0910 904 634).

Tešíme sa na Vás!


Pozvanka na seminar k problematike dlhodobej starostlivosti v KosiciachProgram seminaru k problematike dlhdobej starostlivosti

Pilotný projekt č. 8 - Prvé kolo verejných stretnutí participatívnych komunít v rámci participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec

Participatívny rozpočet, tak ako funguje v meste Hlohovec dnes, je výsledkom realizácie pilotného projektu č. 8 pod názvom Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, na ktorom v prvom ročníku spolupracovalo mesto Hlohovec s OZ Utopia a ÚSV ROS. V druhom ročníku mesto Hlohovec realizuje participatívny rozpočet vo vlastnej réžii.

Fotka_prve kolo verejnych strenuti_HlohovecDňa 25. apríla 2019 sa v Hlohoveckom AXA klube uskutočnilo 1. kolo verejných stretnutí participatívnych komunít. Účastníci stretnutia sa prirodzene rozdelili do štyroch skupín (participatívnych komunít), podľa nápadu, s ktorým na stretnutie prišli – komunita sociálne veci, komunita šport a kultúra, komunita verejné priestory a zeleň, komunita (cyklo)doprava.

V úvode stretnutia boli nápady rozdelené do dvoch skupín - občianske projektyzadania pre mesto. V prípade občianskych projektov nápad realizujú samotní občania a spravidla takéto projekty nepresahujú rozpočet 5 000 eur. Zadania pre mesto realizuje samospráva ako výsledok nápadu, s ktorým prišli občania. Spravidla ide o komplikovanejšie projekty väčšieho rozsahu, ktoré občan nedokáže zrealizovať vo vlastnej réžii.  

Účastníci ku každému nápadu zodpovedali základné otázky:

- Kto prišiel s nápadom?
- O čom je nápad?
- Komu je projekt určený?
- Kde bude realizovaný?
- Kým bude projekt realizovaný?

Z nápadov, ktoré na stretnutí odzneli, vyberáme:  

 • Festival bojových športov – zorganizovanie celodennej akcie na zviditeľnenie bojových športov v Hlohovci, hľadanie športových talentov a destigmatizácia bojových športov;
 • Polmaratón akoupozornenie na dopravnú situáciu – po cestnom moste by išli všetci bežci krokom a potom by sa účastníci rozbehli;
 • Začlenenie rodičov do pracovného procesu po materskej dovolenke – v rámci verejnej obývačky v AXA klube organizovať aktivity pre rodičov na rozvoj zručností pre začlenenie sa do pracovného procesu po materskej. Projekt rozširuje aktivity z minuloročného podporeného občianskeho projektu.
 • Deň hrozna – zorganizovať deň hrozna v komunitnej záhrade Samaria pre širokú verejnosť a milovníkov hrozna/ovocinárov, vzdelávanie detí pri tvorbe muštu a vytvorenie detskej zóny s jej dlhodobým využívaním v lokalite aj po akcii.
 • Cyklobox – osadenie cykloboxu na železničnej stanici. Bicykle sa tak budú dať bezpečne odložiť a uzamknúť.

Po odprezentovaní každého nápadu prebehla diskusia. Účastníci boli informovaní o nutnosti zaregistrovať svoj projekt na internetovej stránke hlohovec.hlasobcanov.sk do 1.júla 2019. Druhé kolo verejných stretnutí sa uskutoční v priebehu mesiaca máj.

Fotka_prve kolo verejnych strenuti_HlohovecFotka_prve kolo verejnych strenuti_Hlohovec

Pilotný projekt č. 6 -  konferencia Svidník – mesto pre všetkých

V rámci pilotného projektu PP6 sa 26. apríla 2019 realizovalo stretnutie pracovnej skupiny Svidník – mesto pre všetkých.  Témou zapojenia boli zdravotne postihnutí s dôrazom na súčasný stav, identifikované potreby a návrhy opatrení, ktoré by pomohli viesť zdravotne postihnutým kvalitnejší život. Diskutované témy v rámci stretnutia:

Podporné služby pre rodiny

 • denný stacionár – existuje
 • sanácie rodín, kde sú ťažko zdravotne postihnutí
 • opatrovateľská činnosť
 • mesto Svidník poskytuje aj odľahčovaciu službu (30 dní v roku) – profesionálne opatrovateľky, komunikácia, dopyt – ponuka, 22 opatrovateliek
 • zamestnanosť – podpora zamestnanosti

Bezbariérovosť a prístupnosť

 • komunitné centrum – potrebné vybudovať (bezbariérovosť, prístupnosť),
 • nemocnica – rozbité chodníky, bezbariérové priestory sú samé o sebe bariérou, do kopca - sú tam zamestnaní ľudia z Červeného kríža, ktorí vozíčkarom pomáhajú
 • festivaly, kultúrne aktivity
 • rehabilitácia a liečebné pobyty
 • mesto je viac menej bezbariérové, čo nie je, do 2020 bude

Komunikácia a informovanosť

 • boli nejaké novinky pre isté skupiny na pravidelnej báze, vždy keď sa niečo nové objaví, tak by sa to mohlo robiť

Senzibilizácia prostredia

 • mizne solidarita medzi ľuďmi
 • Ľudia Ľuďom / Svidník - svojpomocná skupina
 • Spojme srdcia pre zdravie
 • M. Mikita ponúka zastrešenie aktivít cez OZ / Vianoce - zbierky

Ďalšie aktivity v projekte:

 • Politika inklúzie – odporúčania pre mesto, postupne spracovávanie jednotlivých blokov - pracovná skupina zabezpečí doplnenie a komentáre
 • Dni Svidníka – spoločné podujatie – príprava konferencia a informačného dňa, ktorý vytvorí priestor pre zviditeľnenie a prezentáciu rôznych skupín obyvateľstva  

 

Pilotný projekt č. 12 - Konferencia: Aktívny občan je prínosom pre obec

Dňa 29. apríla 2019 sa v Hoteli Dukla v Prešove konala konferencia k pilotnému projektu č.12 Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík, ktorý je súčasťou pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Experti a diskutujúci hľadali odpovede na otázky: Ako budovať atribúty otvorenej spoločnosti?, Ako robiť participáciu s ľuďmi? Kto má zabezpečiť vzdelávanie verejnosti k občianstvu? Ako zapojiť Rómske komunity? Ako pripraviť strategické dokumenty s ich účasťou?  

 Konferencia sa venovala niekoľkým oblastiam integrácie Rómov: vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, ale aj téme sociálneho podnikania a sociálnych inovácii.  Súčasne konferencia poskytla priestor PhDr. Zuzane Kusej, CSc. a jej prednáške na tému: Participácia najviac znevýhodnených - utópia, možnosť, nutnosť.

V rámci konferencie prítomní dospeli k zisteniu, že vzdelávanie musí slúžiť k tomu, že budeme nielen zaujímavou pracovnou silou, ale aj kompetentnými občanmi. Mestá, obce, školy sa musia stať učiacimi sa spoločenstvami, ktoré nás majú vychovávať k demokracii, dialógu, rešpektu, schopnosti počúvať s porozumením, aby sme druhého nebrali ako prekážku, nepriateľa, ale spoločníka na ceste k lepšej budúcnosti a životu. Rozprávame sa o tom, že rastie podiel ľudí, ktorí prestávajú veriť demokracii, vládam a zákonom. Nedôvera môže demokraciu zničiť. Participácia a účasť verejnosti je základná cesta ako robiť krajinu a domovom pre všetkých, pretože doma nie je tam, kde sa na jeho názor nikto nepýta a nikoho nezaujíma.

Fotografie z konferencie nájdete na našom facebooku.

PROGRAM KONFERENCIE

10:00 – 10:10 Otvorenie a úvod

 • PhDr. Klára Orgovánová, Rómsky inštitút
 • Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

10:10 – 10:20 Zámer projektu Podpora partnerstva a dialógu participatívnej tvorby verejných politík

 • Mgr. Barbara Gindlová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť

10:20 – 10:40 Obec Lenartov a jej participatívne politiky

 • zástupca obce Lenartov

11:00 – 11:20 Participácia najviac znevýhodnených - utópia, možnosť, nutnosť

11:20 – 11:40 Predškolská príprava a participácia rodičov

 • Mgr. Edita Kovářová, Mgr. Jana Bayerlová, Združenie Vyrovnávanie šancí

11:40 – 12:30 Diskusia a príklady participácie vybraných obcí

 

13:30 – 13:45 Prešovská participatívna platforma (3P)

 • Ing. Iveta Stromková, Prešovská rozvojová agentúra

13:45 – 14:00 Zamestnanie a účasť na verejnom živote

14:00 – 14:15 Sociálne podniky—aktuálne informácie

14:15 – 15:30 Diskusia a prístupy k nezamestnanosti vo vybraných obciach

Pilotný projekt č.5 - Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí

V rámci pilotného projektu č.5 sa finalizuje Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí, ktorý vznikol na základe skúseností z pilotného projektu od Levoče po Spišsský hrad, ktorá bude spolu s Plánom komplexného – sociálno – ekonomického rozvoja na úrovni klastra verejne prezentovaná na záverečnom podujatí v mesiaci jún 2019 v Spišskom Hrhove. Na 5,5 miliónovom Slovensku je skoro 2 900 obcí, z toho necelých 200 miest. V mestách žije približne 1 milión obyvateľov. Takže veľmi hrubým odhadom, v 2 700 obciach žije 4,5 milióna obyvateľov Slovenska. To znamená, že v slovenskej obci žije priemerne menej ako 2 000 obyvateľov. Dôsledok je zrejmý. Mnoho obcí je veľmi malých, dokonca počet obyvateľov niektorých obcí sa dá vyjadriť jednociferným číslom. Malé obce nedokážu plnohodnotne plniť svoje základné povinnosti a poskytovať základné služby svojim občanom. Legislatíva neberie ohľad na veľkosť obcí. Starosta malej obce jednoducho nestíha včas, kvalitne a ku spokojnosti občanov a tiež ku spokojnosti najrôznejších nadriadených štátnych orgánov a inštitúcií vykonávať svoju funkciu.  Malé obce prestávajú plniť niektoré zo svojich povinností a tým prestávajú plniť aj svoje poslanie. Čo s tým? Riešením je spolupráca obcí v území, alebo medziobecná spolupráca pri výkone správy. Text metodiky je rozdelený do 7 kapitol, ktoré po častiach kopírujú jej názov: metodika, tvorby, strategického, rozvojového, dokumentu, klastra, obcí.

 • 1. kapitola / Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí
 • 2. kapitola / Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí[1]
 • 3. kapitola / Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí
 • 4. kapitola / Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí
 • 5. kapitola / Metodika tvorby strategickéhorozvojového dokumentu klastra obcí
 • 6. kapitola / Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí
 • 7. kapitola / Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí

 

[1] Kapitola bola inšpirovaná publikáciou MACIAK Ľ., MACIAKOVÁ J., POLLÁK M.: Rozvoj obce – a každý môže byť starostom, ETP Slovensko, Levoča, 2007

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]