Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2019, utorok
 

Z denníkov


:


Z denníkov pilotnej schémy - Február 2018
16. 02. 2018

Pilotný projekt 9 Študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej na Cabajskej 4 v Nitre sa na workshope, ktorý sa konal dňa 6. februára 2018 oboznámili s problematikou prístupnosti pre všetkých s ťažiskom v prístupnosti verejných priestorov. Získané poznatky budú môcť využiť počas...

Z denníkov analytiky - Január 2018
14. 02. 2018

Ako nastaviť kvalitný participačný proces? - spracovanie pracovných štandardov participácie Spracovali sme pracovný preklad oficiálnych štandardov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík v Rakúsku, ktorý bol v januári 2018 predstavený na III. pracovnom stretnutí v Liptovskom...

Z denníkov pilotnej schémy - Január 2018
23. 01. 2018

Pilotný projekt 8 - Hlohovec participuje, alebo participatívne plánovanie verejných priestorov a občianske nápady – IdeaSiTy Mesto Hlohovec, ktoré participuje na pilotnom projekte č. 8 vytvorilo na web stránke mesta samostatnú sekciu, venovanú participácii a konkrétnym participačným...

Z denníkov analytiky - December 2017
14. 12. 2017

Stretnutie členov projektového tímu Dňa 4. decembra 2017 sa realizovalo stretnutie členov projektového tímu k nastaveniu a zhodnoteniu procesov, spojených s koncom roka 2017, vykazovaním prác, odpočtovaním, likvidáciou odmien za práce expertov na projekte NP PARTI. Stretnutia sa...

Z denníkov analytiky - November 2017
12. 12. 2017

Workshop Áno, či nie?! na Open Government Week 2017 Dňa 7. november 2017 sme sa zúčastnili programu Open Government Week, ktorý nám vytvoril priestor pre stretnutie so zamestnancami organizácií a subjektov štátnej správy. Workshop s názvom Áno, či nie?! bol zameraný na zber kvalitatívnych...

Z denníkov pilotnej schémy - December 2017
07. 12. 2017

Pilotný projekt 5 6.decembra 2017 sa na obecnom úrade v Spišskom Hrhove uskutočnilo stretnutie starostov obcí klastra Spiša v rámci pilotného projektu č. 5 s názvom „Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce“. Projekt otvára nový pohľad na spoluprácu siedmych obcí...

Z denníkov pilotnej schémy - November 2017
30. 11. 2017

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík si žije svojim bohatým vnútorným životom. Pilotný projekt 3 Dňa 20. novembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie expertov z pilotného projektu 3 s názvom Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]