Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Z denníkov


:


Z denníkov pilotnej schémy: Február 2019
13. 02. 2019

Pilotný projekt č. 6: Mesto si chce vypočuť názor každého občana Dňa 6. feburára 2019 sa konalo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov a predstaviteľov zraniteľných skupín / menšín v meste Svidník. Témou stretnutia boli ľudia v ťažkej životnej situácii, ľudia bez domova....

Z denníkov analytiky: Február 2019
12. 02. 2019

Participácia, moja láska! Dňa 5. februára sa na Bôriku konala prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI na tému participácia. Konferenciu oficiálne otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, spolu s Barbarou Gindlovou, odbornou garantkou...

Z denníkov analytiky - Január 2019
25. 01. 2019

Tvorba vzdelávacieho programu Dňa 18. januára 2019 sa konalo stretnutie s Karolínou Mikovou ako zástupkyňou dodávateľa, ktorý zabezpečí spracovanie novovznikajúceho vzdelávacieho programu. V decembri 2018 prebehlo vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet: Tvorba...

Z denníkov pilotných schém - Január 2019
08. 01. 2019

Pilotný projekt 4 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a úrad Bratislavského samosprávneho kraja pozývajú na konferenciu „Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území  Bratislavského...

Z denníkov pilotnej schémy - December 2018
14. 12. 2018

Pilotné projekty NP Parti na konferencii Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030 Dňa 11. decembra 2018 bol národný projekt Participácia jedným z bodom programu záverečnej konferencie Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030. ...

Z denníkov analytiky - December 2018
14. 12. 2018

Prvé tréningy k participatívnemu rozpočtovaniu na stredných školách sú úspešne za nami Tréning úspešných žiadateľov zo 16 stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré boli podporené z prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov. Dva celodenné tréningy pre riaditeľov,...

Z denníkov analytiky - November 2018
28. 11. 2018

Reprezentatívny prieskum občanov k participácii V mesiacoch október – november 2018 prebehol reprezentatívny prieskum postojov občanov k participácii. Dňa 20.novembra 2018 sme obdržali výsledky prieskumu, ktorý sa realizoval na vzorke 1200 respondentov. Reprezentatívny prieskum realizovala...

Z denníkov pilotnej schémy - November 2018
26. 11. 2018

12 statočných, alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík Dňa 20. novembra 2018 sa konala verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť národného projektu NP PARTI. Podujatie malo symbolicky...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]