Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2022, štvrtok
 

Z denníkov


:


Z denníkov analytiky - Apríl 2018
17. 04. 2018

Elektronická databáza e-nástrojov na podporu participácie Pripravujeme pre vás elektronickú databázu obsahujúca webové a software-ové nástroje na podporu participácie občanov na správe vecí verejných s dôrazom na procesy participatívne tvorených verejných politík. Katalogizácia...

Z denníkov analytiky - Marec 2018
23. 03. 2018

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, alebo ako viesť pološtruktúrované rozhovory s aktérmi politík Dňa 6. marca 2018 prebehol tréning našich spolupracovníkov, zapojených do zberu dát z prostredia pilotnej schémy, ktorí pod taktovkou Daniela Klimovského zabezpečujú proces dokumentácie a ...

Z denníkov pilotnej schémy - Marec 2018
16. 03. 2018

Pilotný projekt 9 Mesto Nitra v spolupráci s partnerom Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 15. marca 2018 zorganizovali spoločné stretnutie pracovných skupín v rámci projektu Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých. Cieľom stretnutia bolo vzájomné predstavenie členov...

Z denníkov analytiky - Február 2018
23. 02. 2018

Schválená výročná monitorovacia správa za rok 2017 Dňa 13. februára 2018 nám bola schválená výročná monitorovacia správa za rok 2017, ktorá sumarizovala priebeh a dosiahnuté výsledky národného projektu ÚSV ROS. Monitorovacia správa bola spracovaná ku dňu 31. januára 2018 a vyexpedovaná cez...

Z denníkov pilotnej schémy - Február 2018
16. 02. 2018

Pilotný projekt 9 Študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej na Cabajskej 4 v Nitre sa na workshope, ktorý sa konal dňa 6. februára 2018 oboznámili s problematikou prístupnosti pre všetkých s ťažiskom v prístupnosti verejných priestorov. Získané poznatky budú môcť využiť počas...

Z denníkov analytiky - Január 2018
14. 02. 2018

Ako nastaviť kvalitný participačný proces? - spracovanie pracovných štandardov participácie Spracovali sme pracovný preklad oficiálnych štandardov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík v Rakúsku, ktorý bol v januári 2018 predstavený na III. pracovnom stretnutí v Liptovskom...

Z denníkov pilotnej schémy - Január 2018
23. 01. 2018

Pilotný projekt 8 - Hlohovec participuje, alebo participatívne plánovanie verejných priestorov a občianske nápady – IdeaSiTy Mesto Hlohovec, ktoré participuje na pilotnom projekte č. 8 vytvorilo na web stránke mesta samostatnú sekciu, venovanú participácii a konkrétnym participačným...

Z denníkov analytiky - December 2017
14. 12. 2017

Stretnutie členov projektového tímu Dňa 4. decembra 2017 sa realizovalo stretnutie členov projektového tímu k nastaveniu a zhodnoteniu procesov, spojených s koncom roka 2017, vykazovaním prác, odpočtovaním, likvidáciou odmien za práce expertov na projekte NP PARTI. Stretnutia sa...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]