Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Dátová kancelária ÚPVII hľadá datasety s vysokou hodnotou v rôznych kategóriách

06. 12. 2019

Logo OGP

V súvislosti so Smernicou EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (tzv. Open Data Directive), ktorou sa na Slovensku zaoberá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a konkrétne Dátová kancelária DATALAB, identifikovala Európska komisia šesť oblastí datasetov s vysokou hodnotou. To znamená také datasety, ktoré majú potenciál vytvárať významné sociálno-ekonomické alebo environmentálne prínosy a inovačné služby, môžu byť prínosom pre vysoký počet používateľov, najmä malých a stredných podnikov, môžu pomôcť pri vytváraní príjmov, môžu sa využiť na kombinovanie s inými súbormi údajov.

Ide o datasety v nasledujúcich kategóriách:

  1. Geopriestorové údaje
  2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie
  3. Meteorológia
  4. Štatistika
  5. Spoločnosti a vlastníctvo spoločnosti
  6. Mobilita

V súčasnosti prebieha zber datasetov na úrovni členských štátov v kategóriách: geopriestorové údaje, pozorovanie Zeme a životné prostredie, meteorológia. Po vyzbieraní identifikovaných datasetov zo všetkých členských krajín pripraví Európska komisia zoznam datasetov, ktoré budú členské krajiny povinne zverejňovať vo formáte otvorených dát, teda tak, aby boli bezplatne prístupné, strojovo čitateľné, poskytované prostredníctvom API a v príslušných prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie.

Dátová kancelária ÚPVII pre tento účel pripravila dotazníkový prieskum datasetov s vysokou hodnotou, ktorý distribuovala na relevantné rezorty. K identifikácii datasetov v relevantných tematických oblastiach môže prispieť aj verejnosť doplnením požiadaviek do dotazníku

Z týchto údajov bude Úrad splnomocnenca vlády SR sčasti čerpať aj v rámci plnenia úloh č. B.8 a B.9 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, ktorou je pravidelné zisťovanie dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API.


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy