Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Hlavné výzvy otvorených vzdelávacích zdrojov: šírenie povedomia a podpora tvorby

06. 07. 2020

Logo OGPÚrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) pravidelne diskutuje s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s jeho priamo riadenými organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a akademickej obce o téme otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensku. Ambíciou ÚSV ROS v tejto téme bolo a stále je docieliť, aby vzdelávacie zdroje, ktoré vznikajú z verejných zdrojov, boli dostupné verejnosti bez akýchkoľvek bariér. ÚSV ROS v tejto téme dlhodobo prostredníctvom úloh z akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie motivuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  (MŠVVaŠ SR), aby vytvorilo centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré budú voľne dostupné všetkým žiakom, študentom a rodičom a podporovalo aktívnych pedagógov, mimovládne neziskové organizácie alebo iných aktérov, aby tvorili otvorené vzdelávacie zdroje voľne dostupné všetkým bez rozdielu.

V čase pred pandémiou koronavírusu bolo celkové povedomie o otvorených vzdelávacích zdrojoch na Slovensku medzi predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, priamo riadenými organizáciami, ale aj občianskou spoločnosťou stále veľmi nízke. Táto kategória vzdelávacích zdrojov bola, a je často zamieňaná s voľne dostupnými digitálnymi vzdelávacími zdrojmi (otvorené vzdelávacie zdroje sa od voľne dostupných líšia tým, že majú uvedenú verejnú otvorenú licenciu, ktorá umožňuje zdroje využívať a používať v súlade s tzv. 5R – viac informácií je dostupných na tomto mieste). Situácia so zavretými školami v marci 2020 však poukázala na akútny nedostatok voľne dostupných digitálnych zdrojov vo všeobecnosti, teda takých, ktoré by pedagógovia, pedagogickí zamestnanci, rodičia a študenti mohli legálne využívať na vzdelávanie v domácich podmienkach.

ÚSV ROS ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie a v súlade s plnením úlohy č. 13 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 ( Participatívnym spôsobom monitorovať, zverejňovať a priebežne aktualizovať databázu otvorených vzdelávacích zdrojov, ďalších zdrojov vhodných pre použitie vo vzdelávaní a pre zvyšovanie povedomia o otvorenom vzdelávaní, ktoré boli vytvorené v Slovenskej republike občianskou spoločnosťou) preto v marci pripravil a na sociálnej sieti zverejnil zoznam voľne dostupných vzdelávacích zdrojov, vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov zo Slovenska a zahraničia. Tento zoznam je dostupný na facebookovej stránke na tomto mieste a mal dosah na takmer 30 tisíc užívateľov a užívateliek sociálnej siete. Časť uvedených vzdelávacích zdrojov zo Slovenska, ktoré sú vďaka uvedeným otvoreným licenciám považované za otvorené, ale aj takých, ktoré sú voľne dostupné, bola prenesená do databázy slovenských vzdelávacích zdrojov, dostupných v permanentne aktualizovanej tabuľke na webe a bude naďalej priebežne dopĺňaná.

Jednou z najdôležitejších výziev pre lepšie využívanie otvorených vzdelávacích zdrojv je šírenie povedomia a zvyšovanie vedomosti medzi predstaviteľmi MŠVVaŠ SR za účelom docieliť, aby tie vzdelávacie zdroje, ktoré vznikli z verejných zdrojov, boli verejne dostupné bez bariér pre kohokoľvek. K tomuto cieľu slúži úloha B. 10 z uznesenia č. 553/2019 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 (PDF, 656 kB), ktorá MŠVVaŠ SR ukladá vytvoriť autoritu, ktorej úlohou bude koordinovať problematiku otvorených vzdelávacích zdrojov na úrovni ministerstva a jeho podriadených organizácií.

Je však rovnako dôležité šíriť povedomie o otvorených vzdelávacích zdrojoch aj medzi pedagógmi a občianskou spoločnosťou, vzhľadom na to, že otvorené vzdelávacie zdroje zo svojej podstaty podporujú aktívnu participáciu na ich tvorbe či úprave. Aj za týmto cieľom zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s ÚSV ROS on-line webinár, ktorý predstavil problematiku otvorených vzdelávacích zdrojov, ich základné charakteristiky a definíciu. Webinár je dostupný na webstránke CVTI SR.

O dôležitosti otvorených vzdelávacích zdrojoch informuje aj centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie prostredníctvom blogu, v ktorom sa poprední zahraniční odborníci a odborníčky na túto tému venujú súčasnému stavu otvoreného vzdelávania vo svete.


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy