Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2023, piatok
 

Medzinárodné pracovné stretnutie kontaktných osôb pre OGP témy v Bratislave

14. 09. 2017

fotoV piatok 8. septembra 2017 zorganizoval úrad splnomocnenca medzinárodné pracovné stretnutie Open Government Partnership -Central and East Europe Exchange určené kontaktným osobám Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership – OGP). Bolo to vôbec prvé takéto regionálne stretnutie a sme hrdí, že iniciátorom bol práve náš úrad, zodpovedný za agendu OGP na Slovensku.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z ôsmich krajín strednej a východnej Európy, ktorých úlohou je koordinácia aktivít týkajúcich sa OGP vo svojej krajine a komunikácia s centrálou OGP. Na stretnutí nechýbali ani zástupcovia centrály OGP. Účelom stretnutia bola výmeny skúseností a podelenie sa o príklady dobrej praxe pri vytváraní a implementácii akčných plánov OGP, ktoré každá členská krajina pripravuje a následne implementuje v dvojročných cykloch.

Na stretnutí odzneli aj expertné prednášky týkajúce sa problematiky otvorených zmlúv štátnych či samosprávnych inštitúcií - o slovenskom príklade s účastníkmi diskutoval riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš. Neziskovú organizáciu Open Contracting Partnership, ktorá poskytuje vládam pomoc v téme otvorených zmlúv, predstavil Karolis Granickas. Thom Townsend z kancelárie premiérky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa podelil o britskú skúsenosť so zverejňovaním zmlúv.

Zástupcovia z centrály OGP priblížili, ako funguje nezávislý hodnotiaci mechanizmus, ktorý pravidelne hodnotí implementáciu akčných plánov v jednotlivých OGP krajinách. Účastníkom predstavili nové minimálne štandardy, ktoré treba napĺňať pri implementácii akčných plánov predovšetkým v súvislosti s participáciou a zapojením občianskej spoločnosti. Veľmi podnetné boli prezentácie kontaktných osôb pre OGP z Rumunska, Grécka a Slovenska, ktorí rozprávali o rôznych modeloch zapájania relevantných aktérov do tvorby akčných plánov a môžu slúžiť ako inšpirácia pre ostatných.

Medzinárodné pracovné stretnutie nadviazalo na medzinárodný workshop k problematike protischránkového zákona a registra partnerov verejného sektora, ktorý sa vo štvrtok 7. septembra  2017 konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR Lucii Žitňanskej, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla a výkonného riaditeľa OGP Sanjaya Pradhana.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy