Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. jún 2022, streda
 

Otvorene o otvorenom vládnutí: Podeľte sa s nami o Váš príbeh o otváraní vládnutia na Slovensku!

01. 03. 2021

Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku, 

úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje s predstavovaním príbehov otvárania vládnutia na Slovensku cez pravidelnú sériu online podujatí pod názvom Otvorene o otvorenom vládnutí

Obrázok online série otvorene o otvorenom vládnutí

Staňte sa súčasťou série Otvorene o otvorenom vládnutí aj Vy a predstavte Vaše iniciatívy, konkrétne príklady z praxe, publikácie či školenia! Spoločne budeme diskutovať o cieľoch, výzvach, príkladoch z praxe, o reformných iniciatívach s dobrým aj zlým koncom, ktoré smerujú k zlepšeniu kultúry vládnutia na Slovensku. Pokiaľ je Vaším cieľom zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku, podporovať transparentnosť, zapájanie všetkých relevantných aktérov do tvorby verejných politík a rozhodovania, využívanie zaujímavých nástrojov na zlepšenie fungovania verejnej správy, chceme o Vás počuť! 

Či pracujete na ministerstve, samosprávnom kraji, v meste či obci, alebo v mimovládnej neziskovej organizácii či občianskom združení, prípadne v akademickej sfére či vo firme alebo v podniku, hľadáme práve Vás! 

Zaujímajú nás Vaše príbehy a skúsenosti, ktoré pomáhajú podporovať princípy otvoreného vládnutia: 

  • zapájanie občanov do verejných politík (participácia, podpora zapájania zraniteľných skupín), 
  • inovácie a skvalitnenie služieb verejnej správy, 
  • transparentnosť, prístup k informáciám a otvorené informácie, 
  • boj proti korupcii

v akejkoľvek zo všeobecne prospešných oblastí: životné prostredie; ľudské práva; zdravie; kultúrne a duchovné hodnoty; sociálne služby a sociálna pomoc; vzdelávanie; veda, výskum a vývoj; telovýchova a šport; dobrovoľníctvo; rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, ale aj napríklad IT či watchdogy.  

Vaše návrhy čakáme do 26. marca 2021 prostredníctvom vyplnenia jednoduchého formulára, ktorý nájdete aj nižšie. Detailnejšie informácie k zapojeniu sa do programu a k výberovému procesu nájdete na tomto odkaze. Po uplynutí termínu na zber nápadov (26. marec 2021) oboznámi výberová komisia vybraných kandidátov o ďalšom postupe. 

Tešíme sa na Vaše kreatívne návrhy, ktoré do série Otvorene o otvorenom vládnutí prinesú inovácie a  príklady z praxe v otvorenom vládnutí.

Ak sa ešte stále neviete rozhodnúť, inšpirujte sa diskusiami a prezentáciami, ktoré sme robili v spolupráci s partnermi z verejnej správy a občianskej spoločnosti v roku 2020 pod názvom Týždeň otvoreného vládnutia 2020, a ktoré nájdete na našom Youtube kanáli OGP Slovensko

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na Luciu Lacika alebo Michaelu Ďurdíkovú.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy