Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2022, štvrtok
 

Sprievodca otvoreným vládnutím v čase COVID-19: Otvorené dáta

13. 05. 2020

Logo OGPMedzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery.

Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či občianskej spoločnosti, ktoré reagujú na svet počas trvania vírusu COVID-19 podporovaním a udržiavaním princípov otvoreného vládnutia – otvorenosti, transparentnosti, participácie či zúčtovateľnosti. Viac informácií o kampani je dostupných na webstránke ÚSV ROS.

Odporúčania pre vlády: Otvorené dáta

Jednou z najdôležitejších súčastí odpovede na šírenie vírusu COVID-19 je zber a analýza epidemiologických dát populácie. Mnohé krajiny sveta zbierajú dáta o svojich občanoch, na základe ktorých rozhodujú o opatreniach, vytvárajú štatistiky či rôzne aplikácie. Je však dôležité nájsť rovnováhu medzi otváraním dát za účelom informovania a zvyšovania dôvery v opatrenia týkajúce sa verejného zdravia, a zároveň chrániť súkromie a práva jednotlivcov. Aj pri otvorených dátach preto Iniciatíva pre otvorené vládnutie odporúča dôsledne dodržiavať princípy otvoreného vládnutia a zamerať sa na nasledujúce opatrenia.

1. Rozsah zverejnených údajov vo formáte otvorených dát

Zdroje súvisiace so zdravotníctvom:

 • Nemocničné zariadenia, počet zamestnancov, vybavenie
 • Osobné ochranné pomôcky
 • Testovacie miesta, laboratóriá, ktoré spracúvajú vzorky

 

 

Epidemiologické údaje:

 • Údaje o pacientoch (lokalita, demografia, výstupy a liečba)- nie osobné údaje
 • Údaje týkajúce sa poskytovania základných zdravotných služieb, uzavretí a obmedzení

 

 

Ekonomické údaje:

 • Prijímatelia núdzovej
 • Register poskytovateľov osobných ochranných pomôcok
 • Údaje o dodávateľskom reťazci a neprimeranom navyšovaní cien
 • Údaje týkajúce sa cestovania

 

 

Potravinová bezpečnosť:

 • Potravinový systém a dodávateľský reťazec
 • Údaje o výžive a hlade obyvateľstva

 

 

 

 

Údaje o zločinoch:

 • Domáce zločiny
 • Kyberzločiny

 

 

 

 

 

Otvorená veda:

 • Výskum liekov, liečebné prístupy a postupy
 • Zverejňovanie genetického obrazu víru
 • Odporúča sa vytvoriť podmienky na zverejňovanie čiastkových a anonymizovaných údajov z výskumov financovaných z verejných zdrojov

 

2. Odporúčania po skončení krízovej situácie

Rozsah dát a ich využitie: V období po skončení krízy musí vláda prehodnotiť rozsah a využívanie zbieraných údajov.

 • Zbierať a sprístupniť údaje o alokáciach súvisiacich s grantami a dotovanými pôžičkami.
 • Zaviesť pravidlá na ukladanie a využívanie dát zozbieraných počas trvania krízy. Odporúča sa sústrediť na postup, ktorý umožní využívanie zozbieraných dát v prípade podobnej situácie v budúcnosti.  
 • Zaviesť procesy a opatrenia týkajúce sa zdieľania dát s medzinárodnym spoločenstvom.

Prístupy inštitúcií

 • Vytvoriť alebo podporiť vznik ombudsmana alebo inštitúcie, ktorá sa bude zaoberať vážnými prípadmi zneužitia dát. Takáto inštitúcia môže byť súčasťou existujúceho systému ochrany dát, parlamentu, a/alebo vládnej inštitúcie. Mala by mať právomoc odporučiť prípad na ďalšie vyšetrovanie, prípadne trestné stíhanie (v prípade podozrenia na trestný čin), odporučiť administratívnu nápavu (v prípade administratívneho porušenia), či odporučiť zmenu legislatívy.

Detailnejšie informácie, vrátane konkrétnych príkladov z rôznych krajín a ďalších inštitúcií a organizácií venujúcich sa tejto problematike, sú v anglickom jazyku dostupné na webstránke centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 

obrázok - guide to open government

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy