Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Vyjadrite sa k hodnoteniu implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

07. 06. 2018

V rámci tvorby strednodobej hodnotiacej správy plnenia záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 pripravil ÚSV ROS verejný draft, ktorý je dostupný na pripomienkovanie verejnosti.

Správa je dostupná na pripomienkovanie na tomto mieste.

Správa vznikla z materiálov k plneniu úloh v rámci Akčného plánu, ktoré ÚSV ROS poskytli členovia koordinačnej skupiny k Iniciatíve pre otvorené vládnutie za jednotlivé ústredné orgány štátnej správy. V rámci jednotlivých kapitol sa k plneniu úloh vyjadrili pracovné skupiny zriadené na ÚSV ROS k témam, či relevantné mimovládne neziskové organizácie. Súčasná verzia hodnotiacej správy je k dispozícii na pripomienkovanie verejnosti a občianskej spoločnosti a zároveň bude distribuovaná a predstavená členom rady vlády SR pre mimovládne organizácie. Výstupy strednodobej hodnotiacej správy sa stanú základom pre tvorbu nového Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019-2021.

Hodnotiacu správu je možné pripomienkovať do 30. júna 2018 buď priamo vložením poznámok do textu, prípadne zaslaním Vašich pripomienok Lucii Bernátovej. Po spracovaní pripomienok bude strednodobá hodnotiaca správa zverejnená na webstránke ÚSV ROS, na on-line platforme Trello a po preložení do anglického jazyka aj na medzinárodnej webstránke Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Vopred ďakujeme za Vaše podnety a pripomienky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy