Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Plnenie úloh z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 v téme prokuratúry

Správy OJ
10. 06. 2019

Logo OGP

V súvislosti s plnením úloh z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB) týkajúcich sa zmien v prokuratúre (úlohy č. 58 – 61) využil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s organizáciou Via Iuris priestor a v apríli 2019 počas medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vzniesol niekoľko zásadných pripomienok.

Úlohy týkajúce prokuratúry sa v akčnom pláne zameriavajú na zvýšenie transparentnosti – konkrétne na zverejnenie miesta pôsobenia jednotlivých prokurátorov (úloha č. 58), rozšírenie osôb, ktorí môžu odporúčať kandidátov na pozíciu generálneho prokurátora (úloha č. 59) a vypracovanie návrhov legislatívnych zmien týkajúcich sa disciplinárnych konaní prokurátorov a výberových konaní kandidátov na funkciu prokurátora (úlohy č. 60 a 61).

V rámci rozporového konania s Generálnou prokuratúrou SR bol v jednotlivých úlohách prediskutovaný nasledovný postup:

Úloha č. 58: Zásadnú pripomienku ÚSV ROS Generálna prokuratúra akceptovala a táto bude zapracovaná do návrhu novely prokurátorských zákonov. Pokiaľ novelu v nezmenenej podobe schváli parlament, miesto pôsobenia prokurátorov bude zverejnené na webstránke generálnej prokuratúry spoločne s menným zoznamom prokurátorov. 

Úloha č. 59: Vzhľadom na komplexnosť a kontext výberu generálneho prokurátora je túto úlohu možné splniť len zmenou rokovacieho poriadku NR SR, na ktorú však v súčasnosti nie je politická vôľa.

Úlohy č. 60 a 61: K príprave legislatívnych zmien ohľadom disciplinárnych konaní prokurátorov a výberových konaní kandidátov na prokurátorov vytvorí generálna prokuratúra SR v najbližšom období pracovnú skupinu, ktorej súčasťou budú aj zástupcovia ÚSV ROS a občianskej spoločnosti. 

Zároveň sa zástupcovia ÚSV ROS a Via Iuris zúčastnili výberového konania kandidátov na funkciu právneho čakateľa  prokuratúry, ktoré boli podľa názoru zúčastnených predstaviteľov vedené na profesionálnej úrovni. Nadstavbou, ktorá zvyšuje transparentnosť nad rámec súčasnej úpravy výberu je zaručenie náhodnosti výberu komisie – každý uchádzač si v deň pohovoru žrebuje komisiu, u ktorej absolvuje výberové konanie. Tým je do veľkej miery zamedzené tomu, aby uchádzača vyberala komisia „po známosti“.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]