Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Transparentnejšia prokuratúra: návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Správy OJ
16. 06. 2020

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dňa 11. júna 2020 predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa najmä mení voľba generálneho prokurátora a posilňuje transparentnosť výberových a disciplinárnych konaní prokurátorov. Návrh je zverejnený na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod číslom LP/2020/206. Verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu zákona podávať v lehote do 1. júla 2020.

Ako sme uviedli aj v predchádzajúcej tlačovej správe, návrh zákona bol vypracovaný participatívne, štrnásťčlennou pracovnou skupinou. Pracovnú skupinu zriadil generálny prokurátor v auguste 2019 na základe úloh z uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia výkonnej moci (Ministerstvo spravodlivosti SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), súdnej moci (Súdna rada SR), občianskej spoločnosti (VIA IURIS), zástupcov Rady prokuratúry SR a Generálnej prokuratúry SR.

Hlavnými cieľmi predkladaného návrhu zákona sú:

  • rozšírenie okruhu kvalifikovaných subjektov a inštitúcií oprávnených podať návrh kandidáta na funkciu generálneho prokurátora,
  • úprava procesu voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora a procesu voľby špeciálneho prokurátora,
  • zavedenie ďalších prvkov na posilnenie transparentnosti výberových konaní, disciplinárnych konaní a procesu hodnotenia prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry,
  • otvorenie výberových konaní na právneho čakateľa aj pre uchádzačov, ktorí už skôr zložili odbornú justičnú skúšku alebo inú právnickú skúšku a zavedenie adaptačnej praxe pre tých uchádzačov, ktorí výberové konanie úspešne absolvujú.

O príprave návrhu zákona bola verejnosť informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pod číslom PI/2020/96, ako aj prostredníctvom tlačových správ zverejnených Generálnou prokuratúrou SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Participatívny proces, na základe ktorého bol návrh legislatívnych zmien vypracovaný, považujeme za ukážkový a za príklad dobrej praxe pri vypracovávaní návrhov právnych predpisov. Za ukážkovo transparentný považujeme aj prístup Generálnej prokuratúry SR, ktorá zverejnila všetky zápisnice zo zasadnutí pracovnej skupiny na stránke Generálnej prokuratúry SR.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]