Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Transparentnejšia prokuratúra: Široký participatívny proces priniesol kvalitný legislatívny návrh zmien

Správy OJ
26. 05. 2020

Logo OGPSplnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oceňuje participatívny proces prípravy návrhu legislatívnych zmien v prokuratúre, ktorých cieľom je zvyšovať transparentnosť a dôveryhodnosť prokuratúry v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.

Vláda SR sa prijatím uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 okrem iného zaviazala splniť úlohy týkajúce sa zmien v prokuratúre, a to:

  • vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa rozšíri právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora,
  • participatívnym spôsobom vypracovať analýzu disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti,
  • participatívnym spôsobom vypracovať analýzu výberových konaní na funkciu prokurátora vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti.

V auguste 2019 generálny prokurátor SR zriadil expertnú pracovnú skupinu, ktorú poveril vypracovaním návrhu legislatívnych zmien, zabezpečujúcimi splnenie úloh. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov Generálnej prokuratúry SR, Rady prokurátorov, Ministerstva spravodlivosti SR, Súdnej rady SR, Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskeho združenia VIA IURIS, ako zástupcov občianskej spoločnosti.

Participatívne vypracovaný návrh novelizácie súvisiacich právnych predpisov je v súlade so znením úloh schváleného Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB), t. j. rozširuje právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a zvyšuje transparentnosť jeho voľby, zavádza externý prvok do výberových a disciplinárnych komisií vrátane odvolacích komisií a zavádza sa verejnosť ústneho pojednávania odvolacej výberovej komisie, čím sa zvyšuje transparentnosť rozhodovania a otvára výberové konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry aj iným právnickým povolaniam.

Participatívny proces, na základe ktorého bol návrh legislatívnych zmien vypracovaný, považujeme za ukážkový a za príklad dobrej praxe pri vypracovávaní návrhov právnych predpisov. Za ukážkovo transparentný považujeme aj prístup Generálnej prokuratúry SR, ktorá zverejnila všetky zápisnice zo zasadnutí pracovnej skupiny. Verejnosť sa tak môže zoznámiť s neraz komplikovaným procesom tvorby právneho predpisu. Zverejnené zápisnice nájdete na stránke Generálnej prokuratúry SR, ako aj pod týmto článkom. Generálna prokuratúra tiež vydala tlačovú správu, v ktorej podrobnejšie vysvetľuje legálne východiská pre činnosť pracovnej skupiny, jej zloženie a nasledujúci legislatívny proces.

Z týchto dôvodov preto hodnotíme predložený návrh zmien kladne a považujeme ho za kvalitný a zvyšujúci transparentnosť prokuratúry a odporúčame pokračovať v začatom legislatívnom procese.


 

Zápisnice zo zasadnutí pracovnej skupiny:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]