Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

MPK/Zmeny v úprave múzeí a galérií

11. 03. 2024

Predkladateľ: poslanecký návrh zákona

Oblasť: kultúra

Typ LP: MPK

Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť spôsob výberu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickou osobou. Z procesu výberu sa vypúšťa verejné vypočutie uchádzačov o uvedenú funkciu. Upravuje sa aj ustanovenie o odvolaní štatutárneho orgánu múzea alebo galérie, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez právnej subjektivity, s cieľom vytvoriť predpoklady na pružnejšiu manažérsku výmenu v týchto inštitúciách. Návrhom zákona sa tiež navrhuje vypustiť päťročné funkčné obdobie pri výkone funkcie štatutárneho orgánu múzea alebo galérie, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez právnej subjektivity. 

Predpokladaná účinnosť: 01.06.2024

MPK končí: 11.03.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]