Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

PI/Cenová regulácia a podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny materiál

Oblasť: Energetika, financie

Typ: PI

Dňa 18.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike. Cieľom je vykonanie splnomocňovacieho ustanovenia § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Návrh vyhlášky bude zohľadňovať zmeny v oblasti cenovej regulácie a zmeny v podmienkach vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike, najmä: 

a) úpravu podmienok vykonávania cenovej regulácie v oblasti aktivácie a výmeny regulačnej elektriny z dôvodu pripojenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy na európske platformy na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou a manuálnou aktiváciou regulačnej elektriny a úpravu súvisiacich príloh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike,

b) úpravu korekčného mechanizmu na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy ako aj podmienky jeho uplatnenia.

V súčasnosti je cenová regulácia a podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike upravená vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike.

Pripomienkovanie končí: 04.09.2023

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]