Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

PI/Regulácia sieťových odvetví

27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny návrh

Oblasť: Energetika, priemysel

Typ: PI

Dňa 23.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve. Cieľom je upraviť a upresniť niektoré ustanovenia vyhlášky, najmä:

a) upraviť vzorce pre výpočet povolených výnosov na ďalšie roky regulačného obdobia pre pitnú vodu a pre odpadovú vodu,

b) spresniť definície niektorých veličín vzorcov,

c) spresniť niektoré ustanovenia s cieľom zabezpečenia ich lepšej zrozumiteľnosti a jednoznačnosti,

d) upraviť prílohy.

V súčasnosti je cenová regulácia a podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností vo vodnom hospodárstve upravená vo vyhláške. Z aplikačnej praxe vyplynula potreba doplnenia a spresnenia niektorých ustanovení vyhlášky. Úprava vzorcov pre výpočet povolených výnosov na ďalšie roky regulačného obdobia je potrebná z dôvodu správnej nadväznosti na vzorec na prvý rok regulačného obdobia. Ďalej je potrebné zjednotiť spôsob predkladania skutočných údajov so spôsobom predkladania podkladov návrhu ceny. V prílohe č. 1 je potrebné vypustenie duplicitných položiek, doplnenie a opravu popisu niektorých položiek. V prílohe č. 7 je potrebné upraviť jej názov.

Pripomienkovanie do: 07.09.2023

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]