Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Poslanecké návrhy zákonov


:


MPK/Nevyčerpané kapitálové výdavky
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny návrh Oblasť: Financie Typ: MPK Dňa 22.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov v kapitole Najvyššieho...

MPK/Zmena účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny materiál Oblasť: Financie Typ: MPK Dňa 18.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkoch z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitol ...

MPK/Poskytovanie finančných náhrad za vypratávaný byt
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Poslanecký návrh Oblasť: Doprava, výstavba, cestovný ruch Typ: MPK Dňa 02.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení...

MPK/Finančná podpora duchovných
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: kultúra  Typ: MPK Dňa 31.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Cieľom je ošetrenie...

MPK/Zvyšovanie kvality výkonu odborných činností v múzeách a v galériách
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: Kultúra Typ: MPK Dňa 31.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č....

PI/Bankové úvery a záruky
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Oblasť: Financie Typ: PI Dňa 25.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk. Cieľom je zohľadniť návrhy a požiadavky, ktoré vznikli zo strany...

PI/Bankové úvery a záruky
30. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Oblasť: Financie Typ: PI Dňa 25.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk. Cieľom je zohľadniť návrhy a požiadavky, ktoré vznikli zo strany...

MPK/Zníženie dane z motorových vozidiel pre dopravcov
30. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: MPK Dňa 27.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014  Z. z. o dani z motorových vozidiel. Cieľom predkladaného návrhu zákona je znížiť negatívne dopady na...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]