Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Poslanecké návrhy zákonov


:


MPK/Zníženie DPH na niektoré tovary a služby v kultúre a kreatívnom priemysly
24. 07. 2023

Predkladateľ: Poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: MPK Dňa 20.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným cieľom návrhu zákona je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby...

PI/Podrobnosti o postupoch účtovania pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne účelové fondy
24. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny návrh Oblasť: Financie Typ: PI Dňa 12.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu novely Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým ustanovujú podrobnosti o postupoch...

Schválený zákon NRSR/Pôsobnosť cenových orgánov
24. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: Schválený zákon Národnou radou Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 18/1996 Z. z. o cenách. Predmetom návrhu zákona je zdokonalenie právnej úpravy...

Schválený zákon NRSR/Predčasná splátka úveru na bývanie
24. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: Schválený zákon Národnou radou Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Predmetom tohto návrhu zákona je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za mesiac požiadať...

Schválený zákon NRSR/Rodinné stavebné sporenie
24. 07. 2023

Predkladateľ: Poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: Schválený zákon Národnou radou Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Cieľom zákona je zatraktívnenie produktu stavebného sporenia...

Schválený zákon NRSR/Mladšie historické vozidlá
24. 07. 2023

Predkladateľ: Poslanecký návrh Oblasť: Doprava Typ: Schválený zákon Národnou radou Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  106/2018 Z. z. o prevádzkevozidiel v cestnej premávke. Cieľom je zadefinovať „mladšie historické vozidlá.“ Mladšie...

Schválený zákon NRSR/Maloletí pacienti s onkologickým ochorením ako osoby s ŤZP
24. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Sociálne veci Typ: Schválený zákon Národnou radou Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. opeňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.  Cieľom je zabezpečiť...

Schválený zákon NRSR/Štátny fond bývania
24. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: poslanecký návrh Typ: schválený zákon NRSR Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z o Štátnom fonde bývania. Cieľom je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]