Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Poslanecké návrhy zákonov


:


Schválený zákon NRSR/Novela zákona o dani z príjmov
24. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: schválený zákon NRSR Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom je znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť...

Schválený zákon NRSR/Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
24. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: Zdravotníctvo Typ: schválený zákon NRSR Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských...

Schválený zákon NRSR/Novela zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
24. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: schválený zákon NRSR Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Cieľom je spresnenie ustanovení upravujúcich...

Schválený zákon NRSR/Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
24. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: schválený zákon NRSR Dňa 28.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Cieľom je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v...

PI/Novela zákona o stavebnom sporení
17. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Oblasť: Financie, Sociálne veci Typ: PI Dňa 11.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Cieľom je vyprecizovanie znenia...

MPK/Prehodnotenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR
17. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Typ: MPK Dňa 07.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky.  Na základe prehodnotenia úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky...

PI/Spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva
17. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Oblasť: Financie Typ: PI Dňa 06.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia...

PI/Pravidlá pre fungovanie pre trh s elektrinou
17. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny materiál Oblasť: Energetika Typ: PI Dňa 06.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]