Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Poslanecké návrhy zákonov


:


MPK/Ochrana zamestnancov
17. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Oblasť: Zdravotníctvo Typ: MPK Dňa 07.07.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým...

Schválený zákon NRSR/Stavebná legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia
03. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Stavebníctvo  Typ: schválený zákon NRSR Dňa 20.06.2023 NRSR schválila zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Cieľom je...

Scválený zákon NRSR/Novela školského zákona
03. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Školstvo Typ: schválený zákon NRSR Dňa 21.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon bol...

Schválený zákon NRSR/Osobní asistenti na školách
03. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: školstvo, zdravotníctvo Typ: schválený zákon NRSR Dňa 15.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a ...

Schválený zákon NRSR/Zavedenie práva na hotovosť
03. 07. 2023

Predkladateľ: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: schválený ústavný zákon NRSR Dňa 15.06.2023 NRSR schválila ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Cieľom je zaviesť pre právo na ...

MPK/Stavebné sporenie
03. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: poslanecký návrh Oblasť: Financie Typ: MPK Dňa 28.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Cieľom je zatraktívnenie produktu stavebného sporenia zavedením tzv. rodinného...

MPK/Započítanie odpracovaných rokov zdravotníckym pracovníkom
03. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: Poslanecký návrh Oblasť: Zdravotníctvo Typ: MPK Dňa 23.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v ...

MPK/Vyhláška upravujúca limity spotreby pre službu prístupu k internetu
03. 07. 2023

Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh Oblasť: Elektronická komunikácia  Typ: MPK Dňa 2.06.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]