Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Nové fondy EÚ: Dôležitá časť programovania je za nami

28. 07. 2022

V posledných týždňoch prebehlo niekoľko významných procesov, ktoré Slovensko priblížilo k čerpaniu nových fondov EÚ. Prinášame vám ich stručný prehľad.

Program Slovensko odovzdaný Európskej komisii

Prvým míľnikom bol 28. jún 2022, kedy Vláda SR schválila Program Slovensko 2021-2027 (P SK). Do jeho prípravy boli prostredníctvom konzultácií zapojení aj zástupcovia/kyne občianskej spoločnosti, ktorí sa v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti snažili, aby nové fondy reflektovali potreby sektora a ich cieľových skupín.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) následne 8.7.2022 Program odoslalo na posúdenie do Európskej komisie.

Princíp partnerstva: posilnené postavenie  úradu splnomocnenca a občianskej spoločnosti

Súčasťou P SK je aj kapitola č. 6 „Partnerstvo“. Kapitola, okrem rekapitulácie procesu prípravy Programu Slovensko (P SK), obsahuje aj konkrétne ustanovenia, ktoré sa týkajú nášho úradu a občianskej spoločnosti:

„Súčasťou systému riadenia fondov EÚ sa stane Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Dokument vymedzil spoluprácu riadiaceho orgánu s občianskou spoločnosťou pri príprave a implementácii programu a spôsob nominovania a výberu zástupcov občianskej spoločnosti do monitorovacieho výboru.

V procese implementácie P SK budú MNO spolupracovať s riadiacim orgánom a predovšetkým pri participatívnej tvorbe výziev, výbere odborných hodnotiteľov, činnosti monitorovacieho výboru a pri tvorbe riadiacej dokumentácie pre P SK. Výkon princípu partnerstva bude monitorovaný a hodnotený.

Činnosť zástupcov občianskej spoločnosti bude podporená z prostriedkov technickej pomoci.“

Zadefinovanie týchto ustanovení v strategickom dokumente pre implementáciu eurofondov vnímame ako výsledok našej spoločnej viac než 5 ročnej práce.

Partnerská dohoda je podpísaná

Okrem odoslania Programu Slovensko do EK sa posunul aj proces prípravy Partnerskej dohody do poslednej fázy, v ktorej ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová 18.7. v Bruseli podpísala jej schválenie. Partnerská dohoda predstavuje kľúčový dokument, ktorý určuje, ako sa budú čerpať eurofondy v novom programovom období.

Veríme, že po schválení Partnerskej dohody bude v najbližšom období nasledovať schválenie Programu Slovensko čo by umožnilo čerpanie financií z nových fondov EÚ ešte počas roka 2022.

Zapojte sa do hodnotenia prípravy týchto dokumentov

Zároveň stále prebieha proces hodnotenia prípravy Programu Slovensko, do ktorého sa môžete zapojiť ešte do konca júla prostredníctvom tohto formulára https://bit.ly/3A7igjx. Budeme vďační za vašu spätnú väzbu, ktorá bude súčasťou hodnotiacej správy komunikovanej zástupcom/kyniam ministerstiev.

Ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste sa zapojili za doterajšiu spoluprácu a za energiu, ktorú ste vložili do prípravy nových fondov EÚ. Tešíme sa na ďalšiu prácu s vami.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]