Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Pozitívna spätná väzba účastníkov infoseminárov k eurofondovým výzvam pre mimovládky

12. 09. 2017

S hrdosťou konštatujeme, že prieskum spokojnosti účastníkov infoseminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol na výbornú. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné.

V máji a júni 2017 sme v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa a regionálnymi informačnými centrami Centrálneho koordinačného úradu zorganizovali pre ľudí z mimovládok sériu desiatich infoseminárov po celom Slovensku.

Zrozumiteľnou formou a ľudskou rečou sme sa snažili priblížiť zameranie a podmienky výziev v oblasti tvorby verejných politík a budovania partnerstiev a zároveň vytvoriť dostatočný priestor pre odstránenie nejasností. Našim cieľom bolo, aby mimovládky našli svoje miesto v týchto výzvach a získali predstavu o tom, aké nároky budú na ne kladené, ak sa budú uchádzať o podporu z eurofondov.

Prvý krát sme o výzvach komunikovali týmto spôsobom, pričom sme sa snažili podať informácie zrozumiteľne a prakticky. Dôležitou súčasťou infoseminárov preto bolo aj získanie spätnej väby od účastníkov podujatí vo forme anonymných dotazníkov. Tieto informácie majú pomôcť zlepšiť nasledujúce podujatia a zároveň ukázať ministerstvám zodpovedným za riadenie fondov EÚ, že kvalitné informovanie a zodpovedná komunikácia s možnými prijímateľmi podpory sú dôležité a majú zmysel.

Výsledky dotazníkového prieskumu ukázali, že účastníci vnímali obsah, organizáciu a zrozumiteľnosť informácií veľmi pozitívne a rovnako hodnotili aj možnosť priamo vyjasňovať náležitosti, ktorým nerozumeli.

V 246 zozbieraných dotazníkoch (55 % z takmer 450 účastníkov) sme zistili nasledovné:

  • Podarilo sa nám jasne ozrejmiť oprávnenosť organizácií v rámci výzvy.
  • Podarilo sa vysvetliť, aký typ aktivít je možné financovať a aké podmienky finančného riadenia a zúčtovania sú na žiadateľov kladené. Veľmi pozitívne bola hodnotená prezentácia školiteľky Danice Hullovej z Centra vzdelávania neziskových organizácií, ktorá praktickými ukážkami a príkladmi dopĺňala prezentácie riadiaceho orgánu a v ktorej previedla účastníkov aj procesom prípravy a podania žiadosti o príspevok.
  • Hodnotenie seminárov ukázalo aj ďalšie dôležité veci. Až 44% účastníkov nemalo skúsenosti s fondami EÚ. Aj po vysvetlení podmienok výzvy pretrvávajú u účastníkov viaceré obavy, ktoré sú univerzálne platné pre fondy EÚ. Sú to predovšetkým administratívna náročnosť projektov, zložitosť a množstvo usmernení a pravidiel, schopnosť vyhovieť podmienkam výzvy a dodržať pravidlá počas celej implementácie projektu. Iba 32% účastníkov plánovalo žiadosť vypracovať bez pomoci iných subjektov (či už verejných alebo súkromných). Poukazuje to na silné obavy zo zvládnutia vypracovania projektu a žiadosti.
  • Iba 5% účastníkov uviedlo, že neplánujú podať žiadosť v týchto výzvach. To dokazuje, že mimovládky majú veľkú motiváciu zapojiť sa do projektov a meniť veci vo verejnom záujme.

Podrobnejšie informácie nájdete v prezentácii. (PDF, 679 kB)

Podujatia boli pre nás aj pre riadiaci orgán cennou skúsenosťou, ktorú odporúčame všetkým ministerstvám. Informačné semináre nemajú byť iba strohým prezentovaním výziev, ale živou výmenou medzi poskytovateľom a prijímateľmi, z ktorej sa obe strany neustále učia.

Úspech seminárov podčiarkuje aj skutočnosť, že už v prvom hodnotiacom kole, ktoré bolo uzavreté 21. augusta 2017 sa do výziev prihlásilo 116 projektov. V nich mimovládne organizácie žiadajú spolu viac ako dvojnásobok financií, ktoré riadiaci orgán vie rozdeliť (viac informácií nájdete tu).

Všetkým ešte raz ďakujeme za účasť na seminárov a za spätnú väzbu. Tým, ktorí sa uchádzajú vo výzvach o podporu z eurofondov, držíme palce.


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]