Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Princíp partnerstva zostáva kľúčovým princípov schválených európskych nariadení pre nové fondy EÚ na roky 2021 – 2027

06. 08. 2021

Princíp partnerstva, ktorého podstatou je aktívne a efektívne zapájanie zainteresovaných aktérov do riadenia a monitorovania fondov EÚ zostáva silne a explicitne zachytený v článku 8 všeobecného nariadenia EÚ o fondov EÚ č. 2021/1060. Nariadenie je súčasťou európskej legislatívy pre nové fondy EÚ, ktorá bola schválená 25. júna 2021 a nadobúda účinnosť 1. júla 2021. Schválenie prišlo po dlhých a náročných rokovaniach, ktoré odsunuli začiatok nového obdobia fondov o minimálne rok.

Znenie nariadení nájdete na tomto odkaze, prípadne na webstránke: https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/information/legislation/regulations/

Pri každom nariadení na uvedenej webstránke je link na plné znenie nariadení, kde si môžete vybrať v zozname formát a jazyk (preklad) nariadenia. 

Princíp partnerstva je stále kľúčovým princípom pre EÚ, pričom únia vníma ako dôležitý pilier partnerstva aj občiansku spoločnosť. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v tejto súvislosti v súčasnosti s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravujú vďaka projektu Partnerstvo Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Práve tento systém by mal prvý krát na Slovensku jasne určiť úlohy, zodpovednosť a nástroje technickej podpory zástupcov občianskej spoločnosti v systéme riadenia fondov EÚ. O pokroku v tejto práci vás budeme informovať.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]