Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Projekt Partnerstvo: Stále hľadáme projektového manažéra/ku a tematického koordinátora/ku

09. 03. 2023

V projekte Partnerstvo 2021 – 2027 aktuálne rozširujeme projektovú kanceláriu, a preto hľadáme posily na tieto pracovné pozície: 

 1. Projektový manažér/ka 
 2. Tematický koordinátor/ka 

Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027

Projekt Partnerstvo 2021 – 2027 je pokračovaním projektu technickej pomoci, ktorý je zameraný na zapájanie občianskej spoločnosti a zástupcov mimovládnych neziskových organizácií do riadenia a monitorovania fondov EÚ.

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre dialóg a spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti pri nastavovaní podmienok podpory fondov EÚ, budovať kapacity štátnych úradníkov, aj ľudí z mimovládneho sektora spolupracovať a spoločne hľadať riešenia v prospech kvalitných projektov.

Aktivity projektu zahŕňajú:

 • Komunikáciu, koordináciu a sieťovanie v sektore mimovládnych neziskových organizácií
 • Vytváranie priestoru pre komunikáciu a spoluprácu medzi mimovládnym sektorom a štátom
 • Organizovanie podujatí, pracovných stretnutí, workshopov
 • Prípravu článkov, štúdií, reportáží a iných mediálnych výstupov
 • Analýzy, prieskumy
 • Poskytovanie technickej pomoci zástupcom mimovládnych organizácií v monitorovacích výboroch, komisiách a pracovných skupinách

Projekt plánujeme realizovať v troch dvojročných fázach. Hľadáme preto spolupracovníkov na obdobie do konca roku 2028.

Miestom výkonu práce bude kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14 v Bratislave.

Ďalšie pracovné podmienky, ako aj informácie o odmene a benefitoch vám radi predstavíme na osobnom stretnutí. Konečná výška mzdy bude predmetom dohody a závisí aj od pracovných skúseností kandidáta.

Pre požiadavky na pozície a podrobnejšie informácie o pracovných podmienkach, odmene a benefitoch kliknite na odkaz:

 1. Projektový manažér/ka (PDF, 503 kB)
 2. Tematický koordinátor/ka (PDF, 507 kB)

Ako sa môžete prihlásiť

Prihlásiť sa môžete zaslaním štruktúrovaného profesijného životopisu a motivačného listu na adresu ptp.partnerstvo(at)minv.sk.

S informáciou o zaradení do konania budeme kontaktovať vybraných uchádzačov/ky mailom.

Čo budeme hodnotiť

 • Vzdelanie: (požadujeme minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, výhodou sú obory súvisiace s politikami EÚ, verejnou správou, ekonómiou a projektovým riadením).
 • Vedomosti: pozitívne budeme hodnotiť vedomosti v oblasti politiky súdržnosti EÚ a iných európskych investičných politík, európskej a slovenskej legislatíve v tejto oblasti, vedomosti o sektore občianskej spoločnosti a legislatíve týkajúcej sa mimovládnych neziskových organizácií
 • Pracovné skúsenosti: sústreďte sa, prosím, na skúsenosti súvisiace s vymedzením pracovnej pozície. V životopise a motivačnom liste stručne načrtnite Vaše doterajšie pôsobenie a výsledky Vašej práce
 • Technické zručnosti: práca s bežným kancelárskym softvérom je základ. Rovnako dôležitá je aj práca s online komunikačnými a pracovnými programami, ako sú MS Teams, Zoom, Webex a pod. Výhodou sú zručnosti v registratúrnych a technických programoch (ako napríklad ITMS)
 • Motiváciu a predstavy o Vašom pôsobení u nás

Čo ponúkame

 • finančné ohodnotenie vo výške od 1800 EUR brutto na pozícii tematického koordinátora/ky a od 2100 EUR brutto na pozícii projektového manažéra/ky, 
 • príjemnú pracovnú atmosféru v priateľskom kolektíve,
 • vysoko kreatívne prostredie, 
 • príležitosť zlepšovať nastavenie verejných politík v oblasti riadenia a monitorovania fondov EÚ,
 • veľký priestor na sebarealizáciu.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]