Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Projekt Partnerstvo: Zjednodušenie implementácie projektov EŠIF 2017 - 2021

02. 08. 2021

Vo fázach projektu Partnerstvo sme viacero aktivít venovali potrebe zjednodušenia pravidiel oprávnenosti výdavkov. Naše postrehy a návrhy, ktoré sme získali aj od Vás – mimovládnych neziskových organizácií, sme prezentovali relevantným predstaviteľom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). V apríli 2021 MIRRI SR aj na základe našich návrhov predstavilo aktualizované metodické pokyny k pravidlám oprávnenosti, ktoré zapracovali riadiace orgány do svojich príručiek.

Predstavujeme Vám krátky prehľad hlavných zmien v pravidlách oprávnenosti výdavkov vybraných operačných programoch platných od 15. júna 2021. Dôležité zmeny sa týkajú, napr.: 

  • formy komunikácie s riadiacimi orgánmi, kde sa uprednostňuje elektornická komunikácia využívaním aj systému ITMS 2014+;
  • aktualizácie jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania;
  • zmien pri vypĺňaní pracovných výkazoch a monitorovacích správach.

Všetky zmeny nájdete v dokumente: Prehľad vykonaných zmien vo vybraných operačných programoch  (PDF, 731 kB) 

Veríme, že zjednodušenia zo strany MIRRI SR a jednotlivých riadiacich orgánov budú pokračovať. Prospešné pre prijímateľov by boli napríklad zmeny smerujúce k jednotnému zapracovaniu metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu riadiacimi orgánmi v operačných programoch. Vďaka tomu by prijímatelia vedeli postupovať jednotne vo všetkých operačných programoch.  


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]