Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Rozšírenie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ o zástupcov a zástupkyne MNO

14. 10. 2021

Posledné mesiace intenzívne napreduje príprava Operačného programu Slovensko (OP Slovensko), ktorý bude jediným veľkým programom slúžiacim na rozdeľovanie európskych fondov v období 2021 - 2027. Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ je hlavným nástrojom na zapojenie zástupcov MNO do tvorby OP Slovensko.

Pracovnú skupinu Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (PS Partnerstvo) zriadilo MIRRI za účelom prípravy nového obdobia fondov EÚ v roku 2017. Cieľom PS partnerstvo bolo pripraviť tzv. Partnerskú dohodu. Partnerská dohoda je základnou zmluvou medzi Slovenskom a EÚ o nových fondoch EÚ.

MIRRI SR vyhodnotilo spoluprácu občianskeho sektora pri príprave Partnerskej dohody ako efektívnu a kvalitnú, a preto chce v tejto spolupráci pokračovať aj pri príprave OP SK. Z tohto dôvodu sa rozhodlo pre rozšírenie PS Partnerstvo o ďalších členov a členky zastupujúcich občiansku spoločnosť a MNO. Pre občiansku spoločnosť týmto vzniká príležitosť intenzívnejšie vstúpiť do procesu prípravy fondov EÚ prostredníctvom pripomienok a spätnej väzby počas prípravy OP Slovensko.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Komorou MNO Rady vlády pre MNO preto vyhlásil dňa 12. 08. 2021 výzvu na predkladanie nominácií na členov/ky PS Partnerstvo. Výzva bola určená zástupcom/kyniam občianskej spoločnosti, spĺňajúcim minimálne požiadavky z hľadiska odbornosti a prehľadu v systéme fondov EÚ. Záujemcovia/kyne mali možnosť prihlásiť sa do procesu do 27. 08. 2021.

Výber zástupcov MNO realizovala výberová komisia zložená z hodnotiteľov nominovaných Komorou MNO a hodnotiteľov nominovaných úradom splnomocnenca. Komisia vyberala z 56 prihlásených zástupcov MNO tak, aby mal pokrytie každý špecifický cieľ fondov EÚ. Komisia zasadla 3. 09. 2021, rozhodovala konsenzom a vybrala 19 zástupcov MNO do PS Partnerstvo (XLSX, 13 kB).

V najbližších mesiacoch bude úlohou zastupujúcich členov/iek MNO zúčastňovať sa na zasadnutí PS Partnerstvo a konzultácií k OP SK tak, aby hájili záujmy občianskej spoločnosti v súvislosti s OP SK. Zároveň ich dôležitou úlohou v spolupráci s ÚSV ROS bude dožadovanie doplňujúcich informácií a konzultácií s MIRRI a ďalšími ministerstvami zapojenými do prípravy programových dokumentov.

O činnosti zástupcov/kýň MNO v PS Partnerstvo budeme informovať prostredníctvom našich komunikačných kanálov.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]