Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

VÝZVA na nominovanie zástupcov občianskej spoločnosti do Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

12. 08. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyhlasujú výzvu na predkladanie nominácií na členov Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+.

Príprava nových fondov EÚ na roky 2021 – 2027 pokračuje. V roku 2021 sa začala príprava Operačného programu Slovensko (OP Slovensko), ktorý bude jediným veľkým programom, cez ktorý budú v novom období rozdeľované a realizované európske fondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI SR) za účelom prípravy nových fondov EÚ zriadilo ešte v roku 2017 Pracovnú skupinu Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (ďalej len PS Partnerstvo).

Ministerstvo oslovilo Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s ponukou rozšíriť zastúpenie zástupcov občianskej spoločnosti a MNO v PS Partnerstvo tak, aby bolo možné lepšie pokryť všetky špecifické ciele, ktoré Slovensko plánuje z fondov EÚ podporiť. Pre občiansku spoločnosť vzniká možnosť intenzívnejšie vstúpiť do procesu prípravy fondov EÚ prostredníctvom pripomienok a spätnej väzby počas prípravy OP Slovensko.

Členstvo v PS Partnerstvo umožňuje:

  • zúčastniť sa na zasadnutiach PS Partnerstvo a konzultáciách k OP Slovensko a pripomienkovať texty dokumentov,
  • prístup k informáciám a materiálom spojeným s prípravou fondov EÚ,
  • dožadovanie doplňujúcich informácií a konzultácií s MIRRI a ďalšími ministerstvami zapojenými do prípravy programových dokumentov.

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môžu osoby z prostredia občianskej spoločnosti zastupujúce mimovládne neziskové organizácie, alebo platformy MNO. Nominovaná osoba musí byť vo vzťahu k mimovládnej neziskovej organizácii (minimálne členstvo). Nominovaná osoba musí splniť minimálne požiadavky z hľadiska odbornosti a prehľadu v systéme fondov EÚ. Požiadavky nájdete v tomto súbore. (PDF, 99 kB)

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete vyplnením online dotazníka, ktorý je dostupný na adrese: https://forms.gle/vyFVMKru1FyxyyJu7, najneskôr do piatka 27. augusta 2021. 

V prípade potreby kontaktujte Miroslava Mojžiša: miroslav.mojzis(at)minv.sk 


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]