Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia

15. 11. 2019

V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do prípravy eurofondových výziev.

Vznik pracovnej skupiny sme iniciovali v spolupráci s Martinou B. Paulíkovou, ktorá je členkou monitorovacieho výboru operačného programu Kvalita životného prostredia, za nadáciu Ekopolis. Pracovná skupina bola oficiálne zriadená podľa štatútu monitorovacieho výboru. Je zatiaľ jedinou pracovnou skupinou svojho druhu. Dokazuje, že pokiaľ riadiace orgány chcú, majú aj v súčasnosti možnosti na zapojenie zainteresovaných aktérov do prípravy eurofondových výziev.

Na zasadnutí v stredu pracovná skupina riešila úpravy a zmeny vo výzve na podporu zelených adaptačných opatrení v urbanizovanom prostredí. Sem patria napríklad zachytávanie a využívanie dažďovej vody, budovanie zelených striech a fasád a pod.

Keďže výzva beží a je po nej dostatočný dopyt, pracovná skupina mala možnosť vyhodnotiť, čo je potrebné na výzve zmeniť a upraviť tak, aby projekty boli komplexné a kvalitné a aby sa do výzvy mohli zapojiť aj tí, ktorých projektové zámery zatiaľ do výzvy nezapadajú.

Zasadnutia sa zúčastnili odborníci z radov MNO, zo samospráv, Slovenskej agentúry životného prostredia a samotného Ministerstva životného prostredia. Dôležitá je aj účasť zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorí majú na starosti riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, pretože tiež podporujú podobné opatrenia.

Práca tejto skupiny je po viac ako roku fungovania konštruktívna a efektívna, čo ukazuje, že ide o efektívny nástroj participatívneho riadenia fondov EÚ. Ďakujeme zástupcom riadiaceho orgánu OP KŽP za otvorený a konštruktívny prístup a spoluprácu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]