Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Správy


:


Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ
16. 08. 2017

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.  Organizácie sa v ...

Otvorili sme dvere participatívnej tvorbe eurofondových výziev
15. 08. 2017

Tím expertov projektu Partnerstvo sa v predošlých mesiacoch stretol so zástupcami viacerých ministerstiev, ktoré majú na starosti rozdeľovanie fondov EÚ, aby im ponúkol spoluprácu pri zapojení partnerov a možných prijímateľov podpory z eurofondov do tvorby výziev. Výzvy na...

Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO
14. 06. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a informačno-poradenskými centrami pre európske štrukturálne a investičné fondy realizoval sériu infoseminárov pre...

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ
16. 03. 2017

Bratislava, 16.3.2017: V stredu (15.3.2017) úvodným zasadnutím projektovej rady oficiálne začal pilotný projekt Partnerstvo z dielne expertov mimovládnych neziskových organizácií, aktívnych v téme fondov Európskej únie. Projekt na Slovensku vytvára po prvýkrát priestor pre...

Pilotný projekt Partnerstvo: Silnejšia účasť expertov MNO na kontrole a implementácii fondov EÚ
27. 02. 2017

V marci 2017 sa rozbehne pilotný projekt, ktorého cieľom je zvýšiť účasť mimovládneho sektora na kontrole fondov EÚ a na nastavovaní podmienok podpory a hodnotenia projektov. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dlhodobo podporuje snahu expertov neziskového...

«  1 | 2
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]