Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Správy


:


Projekt Partnerstvo: Zjednodušenie implementácie projektov EŠIF 2017 - 2021
02. 08. 2021

Vo fázach projektu Partnerstvo sme viacero aktivít venovali potrebe zjednodušenia pravidiel oprávnenosti výdavkov. Naše postrehy a návrhy, ktoré sme získali aj od Vás – mimovládnych neziskových organizácií, sme prezentovali relevantným predstaviteľom Ministerstva...

Diskutujeme cez projekt Partnerstvo: Nové fondy EÚ očami mimovládok
09. 07. 2021

V prvých letných týždňoch sme cestovali v rámci projektu technickej pomoci Partnerstvo po krajských mestách a stretávali sa s regionálne aktívnymi mimovládnymi organizáciami a aktivistami. Diskutovali sme o ich aktivitách a projektoch a snažíme sa im...

Regionálne workshopy na tému „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“
18. 06. 2021

Milí zástupcovia MNO sektora, príprava nového programového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027 na regionálnej aj národnej úrovni je plne rozbehnutá. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa dlhodobo snaží angažovať a podporovať hlas občianskej spoločnosti v týchto procesoch. Nové...

Staňte sa súčasťou tímu úradu splnomocnenca
27. 05. 2021

**Termín na prihlásenie sa do výberového konania už uplynul, ďakujeme za Váš záujem** Ako názov vypovedá, ide o spoluprácu a zapojenie širokého spektra aktérov do prípravy eurofondov a intenzívnu spoluprácu so zodpovednými ministerstvami pri realizácii konzultácií, workshopov, zisťovaní...

Pracovná pozícia: Hľadáme odborného konzultanta v rámci projektu Partnerstvo 4
30. 04. 2021

Úrad splnomocnenca hľadá do svojho tímu nového kolegu alebo kolegyňu na pozíciu odborný konzultant/odborná konzultantka, na zastrešenie aktivity Efektívne zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie EŠIF 2021 – 2027. Ako názov vypovedá, ide o spoluprácu a zapojenie...

Podujatie Fondy EÚ a participácia prepájalo perspektívy a skúsenosti
09. 03. 2021

Vo štvrtok, (26.2.2021) sme zorganizovali podujatie Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy, ktorého cieľom bolo spojiť pohľady a vymeniť názory na stav otvorenosti fondov EÚ a ich prínosu pre rozvoj medzisektorovej spolupráce a občianskej spoločnosti. Podujatie otvorili splnomocnenec...

Pozvánka na online konferenciu: Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy
19. 02. 2021

Milé priateľky, milí priatelia,  dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 25. februára 2021 od 13:00 do 16:00. Konferencia je záverečným podujatím 3. fázy projektu Efektívne zapojenie...

Programovanie fondov EÚ: dôležitosť kľúčových a strešných pojmov
16. 02. 2021

V utorok 9. februára 2021 sme v rámci aktivít projektu Partnerstvo zorganizovali online workshop, na ktorom sme hľadali možnosti, ako zosúladiť pojmy a ich používanie v textoch relevantných dokumentov súvisiacich s programovým obdobím 2021-2027. Cieľ 4 politiky súdržnosti Sociálnejšia...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]