Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Správy


:


Kritizovať vie každý, ale hľadať riešenia, to už je iná vec
04. 03. 2022

V druhom rozhovore zo série “Umenie partnerstva” environmentálna konzultantka Martina Paulíková približuje jej aktivistické začiatky, ako aj skúsenosti z participatívnych procesov, na ktorých sa podieľala. Rozhovor viedol Laco Oravec v rámci projektu Partnerstvo. Kto je Martina Paulíková? Ako sa...

Sme o krok bližšie k tomu, aby Slovensko mohlo začať čerpať nové eurofondy
25. 02. 2022

Partnerská dohoda, ktorá je jedným z kľúčových dokumentov pre čerpanie nových eurofondov v období rokov 2021-2027 vstúpila 24. februára 2022 do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len MPK). Do MPK je možné sa zapojiť do 10. marca 2022. Podrobnejšie informácie sú dostupné na tomto odkaze...

Partnerstvo je cieľ, participácia je cesta
21. 01. 2022

Prvým hosťom série rozhovorov pod názvom “Umenie partnerstva” bol Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, neskôr vyše 20 rokov pôsobil ako právnik v Nadácii Charty 77. Splnomocnencom vlády je od roku 2014. Rozhovor...

Občianska spoločnosť sa môže stať súčasťou IÚS v Nitrianskom kraji
10. 01. 2022

Úrad splnomocnenca vlády pre rozovj občianskej spoločnosti sa v rámci projektu Partnerstvo aktívne venuje podpore občianskej spoločnosti aj na regionálnej úrovni. Prostredníctvom regionálnych aktivít sa snažíme predovšetkým prepájať zastúpenie samosprávnych krajov s regionálnymi MNO pri tvorbe...

Nové fondy EÚ: Ako nastaviť podporu obnovy budov efektívne a spravodlivo
21. 12. 2021

Nové fondy EÚ sú kľúčové aj pre činnosť environmentálnych MNO, s ktorými sme v piatok diskutovali o tom, ako nastaviť nové fondy EÚ tak, aby peniaze na obnovu budov a energetické úspory priniesli čo najväčší úžitok a sociálne spravodlivú podporu. Téma znižovania spotreby energie v domácnostiach a vo...

Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027
01. 12. 2021

V súlade s Uznesením vlády SR č. 360 z 21. augusta 2019 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja...

Kde sa nachádzame v rámci prípravy Operačného programu Slovensko 2021-2027 a čo ďalej
26. 11. 2021

Konzultáciami k návrhu Operačného programu Slovensko 2021-2027 (OP SK) naša angažovanosť nekončí a my pracujeme na vytvorení podmienok pre partnerstvo občianskej spoločnosti v téme eurofondov aj naďalej.  Momentálne nemáme k dispozícii podklady od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a...

Vyhodnotenie konzultácií so zástupcami/kyňami mimovládnych neziskových organizácií k návrhu Operačného programu Slovensko 2021 – 2027
04. 11. 2021

Počas októbra 2021 prebiehal konzultačný proces k návrhu Operačného programu Slovensko 2021 – 2027 (OP SK), do ktorého sa mali možnosť zapojiť aj zástupcovia a zástupkyne občianskeho sektora. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom pre investície,...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]