Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Správy


:


Programovanie fondov EÚ v regiónoch: skúsenosti mimovládnych neziskových organizácií
12. 02. 2021

V pondelok, 8. februára 2021 sme sa spojili so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v regionálnych Radách partnerstva za účelom výmeny informácií o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia MNO z ...

Príprava nových eurofondov pokračuje ďalším kolom konzultácií pod záštitou ministerky Remišovej
13. 11. 2020

Vo štvrtok, 12. novembra 2020 začali národné konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 organizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), priamo pod záštitou ministerky Veroniky Remišovej. Konzultácie sú pokračovaním procesu prípravy Partnerskej dohody...

Diskusie o návrhu Partnerskej dohody 2021 – 2027 pokračujú národnými konzultáciami
09. 11. 2020

Slovenská republika má opäť možnosť v programovom období 2021 – 2027 čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Balík 13 miliárd eur bude Slovensku k dispozícií po schválení Partnerskej dohody Európskou komisiou. V súčasnosti je tvorba Partnerskej...

Partnerstvo a otvorené riadenie fondov EÚ: začíname rokovania s Ministerstvom investícií
20. 10. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci so zástupcami/kyňami Komory minmovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie pripravili návrh, ako by mohol byť tzv. princíp partnerstva napĺňaný v nových fondoch EÚ. Návrh...

Konzultácie o návrhu Partnerskej dohody aj so zástupcami občianskej spoločnosti
19. 10. 2020

V rámci prípravy  nového programového obdobia fondov EÚ na roky 2021 – 2027 pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“) prvý návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len „PD“). Tento dokument definuje...

Podpora adaptačných opatrení z nových eurofondov: odporúčania MNO
11. 08. 2020

Klimatické zmeny sú závažným problémom a zároveň obrovskou výzvou pre Slovensko. Okrem výrazných spoločenských a hospodárskych zmien, ktoré znížia emisie skleníkových plynov, sa budeme musieť prispôsobiť súčasným dopadom klimatickej zmeny. Financovať adaptačné opatrenia nám majú pomôcť aj...

Ako zjednodušiť fondy EÚ? Pýtali sme sa aj prijímateľov aj poskytovateľov podpory z eurofondov
04. 08. 2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR začalo v júli 2020 zhromažďovať podnety od prijímateľov podpory z fondov EÚ, týkajúce sa administratívnych prekážok a problémov brániacich efektívnej realizácii projektov. Úrad splnomocnenca odpovedal na výzvu...

Občiansky sektor ukazuje, čo má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EÚ
03. 08. 2020

Odborníci z radov mimovládnych neziskových organizácií reagovali na výzvu ministerky Remišovej a v spolupráci s úradom splnomocnenca pripravili zoznam opatrení, ktoré má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EU. Čo je iniciatíva REACT-EÚ? Je to iniciatíva Európskej komisie,...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]