Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Správy


:


Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a princíp partnerstva politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027
15. 10. 2021

Rok 2021 predstavuje začiatok nového programového obdobia, s ktorým úzko súvisí aj potreba úprav a zmien pravidiel implementácie fondov Európskej únie. Je potrebné na tieto zmeny reagovať a nastaviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy. Ich súčasťou je aj pripravovaný nový zákon...

Rozšírenie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ o zástupcov a zástupkyne MNO
14. 10. 2021

Posledné mesiace intenzívne napreduje príprava Operačného programu Slovensko (OP Slovensko), ktorý bude jediným veľkým programom slúžiacim na rozdeľovanie európskych fondov v období 2021 - 2027. Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ je hlavným nástrojom na zapojenie...

Písanie zrozumiteľných úradných textov k fondom EÚ je celoeurópskou témou
24. 08. 2021

Zrozumiteľné písanie textov spojených s fondami EÚ je jednou z tém, ktorým sa dlhodobo venujeme aj v projekte Partnerstvo. V predchádzajúcej fáze projektu sme v rámci tejto témy pripravili Návrh vzdelávacieho programu pre oblasť zrozumiteľnej komunikácie a Komunikačno-štylistickú príručku....

VÝZVA na nominovanie zástupcov občianskej spoločnosti do Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+
12. 08. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyhlasujú výzvu na predkladanie nominácií na členov Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Príprava...

Princíp partnerstva zostáva kľúčovým princípov schválených európskych nariadení pre nové fondy EÚ na roky 2021 – 2027
06. 08. 2021

Princíp partnerstva, ktorého podstatou je aktívne a efektívne zapájanie zainteresovaných aktérov do riadenia a monitorovania fondov EÚ zostáva silne a explicitne zachytený v článku 8 všeobecného nariadenia EÚ o fondov EÚ č. 2021/1060. Nariadenie je súčasťou európskej...

Projekt Partnerstvo: Zjednodušenie implementácie projektov EŠIF 2017 - 2021
02. 08. 2021

Vo fázach projektu Partnerstvo sme viacero aktivít venovali potrebe zjednodušenia pravidiel oprávnenosti výdavkov. Naše postrehy a návrhy, ktoré sme získali aj od Vás – mimovládnych neziskových organizácií, sme prezentovali relevantným predstaviteľom Ministerstva...

Diskutujeme cez projekt Partnerstvo: Nové fondy EÚ očami mimovládok
09. 07. 2021

V prvých letných týždňoch sme cestovali v rámci projektu technickej pomoci Partnerstvo po krajských mestách a stretávali sa s regionálne aktívnymi mimovládnymi organizáciami a aktivistami. Diskutovali sme o ich aktivitách a projektoch a snažíme sa im...

Regionálne workshopy na tému „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“
18. 06. 2021

Milí zástupcovia MNO sektora, príprava nového programového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027 na regionálnej aj národnej úrovni je plne rozbehnutá. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa dlhodobo snaží angažovať a podporovať hlas občianskej spoločnosti v týchto procesoch. Nové...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]