Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Správy


:


Je možné z nových fondov EÚ podporiť komplexné riešenia pre integráciu marginalizovaných komunít?
13. 07. 2020

Vo štvrtok 9. júla 2020 sme v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovali workshop Komplexná podpora integrácie MRK z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Workshopu sa zúčastnila splnomocnenkyňa vlády SR pre...

V Banskej Bystrici o financovaní rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ
03. 07. 2020

V utorok, 30. júna 2020 sa v Banskej Bystrici konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k financovaniu rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ. Úrad splnomocnenca prijal úlohu gestora tejto témy. V súčasnej dobe prebieha príprava nového programového obdobia...

Banskobystrický rozvojový dialóg: diskutovali sme o stave regiónu a jeho rozvoji
17. 02. 2020

3. a 4. februára 2020 sme v spolupráci s úradom Banskobystrického kraja a pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v starej radnici v Banskej Bystrici diskutovali so zástupcami občianskej spoločnosti, samospráv a štátnej správy o stave a výzvach regiónu...

Eurofondy po roku 2020 a zelená Európa
13. 02. 2020

30. januára 2020 sme v Bratislave v rámci projektu Partnerstvo zorganizovali workshop pre zástupcov environmentálnych mimovládnych organizácií, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o stave rokovaní o nových fondoch EÚ. Cieľom podujatia bolo podať ucelenú informáciu o ...

Zorganizovali sme konferenciu k transformácii Hornej Nitry a úlohe nových eurofondov
12. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sme v Prievidzi zorganizovali konferenciu o transformácii Hornej Nitry, na ktorej Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prezentovalo vplyv Zeleného dohovoru EÚ na prílev peňazí pre transformáciu. Zásadná pri transformácii bude schopnosť dohodnúť sa a...

Európska komisia chce posilniť otvorené riadenie nových fondov EÚ
12. 02. 2020

Na konferencii „Zapájanie občanov do dobrej správy vecí verejných v oblasti politiky súdržnosti“, ktorá sa uskutočnila 6. februára 2020 v Bruseli, zaznel silný záväzok čelných predstaviteľov Európskej komisie a členov výborov Európskeho parlamentu posilniť slovo občanov v tvorbe...

Pokračujeme v hľadaní riešení pre lepšiu zrozumiteľnosť komunikácie v eurofondoch
04. 12. 2019

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sme v Bratislave zrealizovali dve fokusové skupiny pre zástupcov prijímateľov podpory z fondov EÚ z radov MNO. Ich cieľom bolo zbierať od účastníkov vstupy hodnotiace zrozumiteľnosť textov, s ktorými musia ako príjemcovia podpory z fondov...

Okrúhly stôl: Podpora komplexnej integrácie marginalizovaných komunít z eurofondov
29. 11. 2019

V utorok 26.11.2019 sme v Košiciach zorganizovali okrúhly stôl na tému podpory komplexného prístupu k integrácii marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z fondov EÚ. Podujatia sa zúčastnili odborníci pracujúci priamo v teréne s komunitami, zástupcovia VÚC Prešov a ...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]