Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Správy


:


Pracovná pozícia: Hľadáme odborného konzultanta v rámci projektu Partnerstvo 4
30. 04. 2021

Úrad splnomocnenca hľadá do svojho tímu nového kolegu alebo kolegyňu na pozíciu odborný konzultant/odborná konzultantka, na zastrešenie aktivity Efektívne zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie EŠIF 2021 – 2027. Ako názov vypovedá, ide o spoluprácu a zapojenie...

Podujatie Fondy EÚ a participácia prepájalo perspektívy a skúsenosti
09. 03. 2021

Vo štvrtok, (26.2.2021) sme zorganizovali podujatie Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy, ktorého cieľom bolo spojiť pohľady a vymeniť názory na stav otvorenosti fondov EÚ a ich prínosu pre rozvoj medzisektorovej spolupráce a občianskej spoločnosti. Podujatie otvorili splnomocnenec...

Pozvánka na online konferenciu: Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy
19. 02. 2021

Milé priateľky, milí priatelia,  dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu Fondy EÚ a participácia: skúsenosti a perspektívy, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 25. februára 2021 od 13:00 do 16:00. Konferencia je záverečným podujatím 3. fázy projektu Efektívne zapojenie...

Programovanie fondov EÚ: dôležitosť kľúčových a strešných pojmov
16. 02. 2021

V utorok 9. februára 2021 sme v rámci aktivít projektu Partnerstvo zorganizovali online workshop, na ktorom sme hľadali možnosti, ako zosúladiť pojmy a ich používanie v textoch relevantných dokumentov súvisiacich s programovým obdobím 2021-2027. Cieľ 4 politiky súdržnosti Sociálnejšia...

Programovanie fondov EÚ v regiónoch: skúsenosti mimovládnych neziskových organizácií
12. 02. 2021

V pondelok, 8. februára 2021 sme sa spojili so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v regionálnych Radách partnerstva za účelom výmeny informácií o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia MNO z ...

Príprava nových eurofondov pokračuje ďalším kolom konzultácií pod záštitou ministerky Remišovej
13. 11. 2020

Vo štvrtok, 12. novembra 2020 začali národné konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 organizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), priamo pod záštitou ministerky Veroniky Remišovej. Konzultácie sú pokračovaním procesu prípravy Partnerskej dohody...

Diskusie o návrhu Partnerskej dohody 2021 – 2027 pokračujú národnými konzultáciami
09. 11. 2020

Slovenská republika má opäť možnosť v programovom období 2021 – 2027 čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Balík 13 miliárd eur bude Slovensku k dispozícií po schválení Partnerskej dohody Európskou komisiou. V súčasnosti je tvorba Partnerskej...

Partnerstvo a otvorené riadenie fondov EÚ: začíname rokovania s Ministerstvom investícií
20. 10. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci so zástupcami/kyňami Komory minmovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie pripravili návrh, ako by mohol byť tzv. princíp partnerstva napĺňaný v nových fondoch EÚ. Návrh...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]