Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Správy


:


Partnerstvo a otvorené riadenie fondov EÚ: začíname rokovania s Ministerstvom investícií
20. 10. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci so zástupcami/kyňami Komory minmovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie pripravili návrh, ako by mohol byť tzv. princíp partnerstva napĺňaný v nových fondoch EÚ. Návrh...

Konzultácie o návrhu Partnerskej dohody aj so zástupcami občianskej spoločnosti
19. 10. 2020

V rámci prípravy  nového programového obdobia fondov EÚ na roky 2021 – 2027 pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“) prvý návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len „PD“). Tento dokument definuje...

Podpora adaptačných opatrení z nových eurofondov: odporúčania MNO
11. 08. 2020

Klimatické zmeny sú závažným problémom a zároveň obrovskou výzvou pre Slovensko. Okrem výrazných spoločenských a hospodárskych zmien, ktoré znížia emisie skleníkových plynov, sa budeme musieť prispôsobiť súčasným dopadom klimatickej zmeny. Financovať adaptačné opatrenia nám majú pomôcť aj...

Ako zjednodušiť fondy EÚ? Pýtali sme sa aj prijímateľov aj poskytovateľov podpory z eurofondov
04. 08. 2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR začalo v júli 2020 zhromažďovať podnety od prijímateľov podpory z fondov EÚ, týkajúce sa administratívnych prekážok a problémov brániacich efektívnej realizácii projektov. Úrad splnomocnenca odpovedal na výzvu...

Občiansky sektor ukazuje, čo má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EÚ
03. 08. 2020

Odborníci z radov mimovládnych neziskových organizácií reagovali na výzvu ministerky Remišovej a v spolupráci s úradom splnomocnenca pripravili zoznam opatrení, ktoré má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EU. Čo je iniciatíva REACT-EÚ? Je to iniciatíva Európskej komisie,...

Je možné z nových fondov EÚ podporiť komplexné riešenia pre integráciu marginalizovaných komunít?
13. 07. 2020

Vo štvrtok 9. júla 2020 sme v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovali workshop Komplexná podpora integrácie MRK z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Workshopu sa zúčastnila splnomocnenkyňa vlády SR pre...

V Banskej Bystrici o financovaní rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ
03. 07. 2020

V utorok, 30. júna 2020 sa v Banskej Bystrici konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k financovaniu rozvoja občianskej spoločnosti z nových fondov EÚ. Úrad splnomocnenca prijal úlohu gestora tejto témy. V súčasnej dobe prebieha príprava nového programového obdobia...

Banskobystrický rozvojový dialóg: diskutovali sme o stave regiónu a jeho rozvoji
17. 02. 2020

3. a 4. februára 2020 sme v spolupráci s úradom Banskobystrického kraja a pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v starej radnici v Banskej Bystrici diskutovali so zástupcami občianskej spoločnosti, samospráv a štátnej správy o stave a výzvach regiónu...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]