Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Správy


:


Informačné semináre k výzve z OP Kvalita životného prostredia na vodozádržné opatrenia
31. 05. 2018

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia srdečne pozýva všetkých záujemcov a záujemkyne na informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Výzva umožní financovať viaceré...

Rok budovania partnerstva- správa z implementácie projektu
18. 05. 2018

Po roku implementácie sme pripravili zhrnutie projektových aktivít, výstupov a výsledkov projektu.Správa je rozdelená do troch častí podľa hlavných obsahových aktivít.Toto je kontextová správa pre účely informovania o aktivitách a výstupoch projektu. Akékoľvek dodatočné informácie...

Európska komisia chce vedieť náš názor na nové fondy EÚ
12. 01. 2018

V stredu 10. januára 2018 spustila Európska komisia celoeurópsku verejnú konzultáciu, v ktorej zisťuje názory občanov EÚ na úlohu a podobu nových fondov EÚ po roku 2020. Každý občan má možnosť zúčastniť sa tým, že vyplní elektronický formulár so 42 otázkami na tejto stránke. Formulár...

Podpora vodozádržných opatrení z eurofondov: spolupráca Envirorezortu a expertov z MNO mení prípravu výziev
19. 12. 2017

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti pracuje na eurofondovej výzve na podporu vodozádržných opatrení v obciach a mestách na Slovensku. Cieľom opatrení je prispôsobiť prostredie v slovenských obciach a mestách tak, aby dokázali lepšie reagovať na dôsledky zmeny...

Zapájanie relevantných aktérov do prípravy eurofondových výziev: práca za stolom nestačí
25. 10. 2017

Pri našich stretnutiach s ministerstvami, ktoré riadia eurofondové operačné programy, sme sa stretli s otázkou, či zapojenie možných prijímateľov európskych peňazí do diskusie o podmienkach podpory nie je konfliktom záujmov. Participácia na príprave eurofondových výziev však nemôže...

Pozitívna spätná väzba účastníkov infoseminárov k eurofondovým výzvam pre mimovládky
12. 09. 2017

S hrdosťou konštatujeme, že prieskum spokojnosti účastníkov infoseminárov k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z operačného programu Efektívna verejná správa dopadol na výbornú. Až 98% účastníkov uviedlo, že informácie, ktoré dostali, boli dostatočné alebo skôr dostatočné...

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ
16. 08. 2017

Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v spolupráci s ÚSV ROS prvú komplexnú príručku pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorá prináša informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ.  Organizácie sa v ...

Otvorili sme dvere participatívnej tvorbe eurofondových výziev
15. 08. 2017

Tím expertov projektu Partnerstvo sa v predošlých mesiacoch stretol so zástupcami viacerých ministerstiev, ktoré majú na starosti rozdeľovanie fondov EÚ, aby im ponúkol spoluprácu pri zapojení partnerov a možných prijímateľov podpory z eurofondov do tvorby výziev. Výzvy na...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]