Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

Správy


:


Zorganizovali sme konferenciu k transformácii Hornej Nitry a úlohe nových eurofondov
12. 02. 2020

Dňa 12. februára 2020 sme v Prievidzi zorganizovali konferenciu o transformácii Hornej Nitry, na ktorej Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prezentovalo vplyv Zeleného dohovoru EÚ na prílev peňazí pre transformáciu. Zásadná pri transformácii bude schopnosť dohodnúť sa a...

Európska komisia chce posilniť otvorené riadenie nových fondov EÚ
12. 02. 2020

Na konferencii „Zapájanie občanov do dobrej správy vecí verejných v oblasti politiky súdržnosti“, ktorá sa uskutočnila 6. februára 2020 v Bruseli, zaznel silný záväzok čelných predstaviteľov Európskej komisie a členov výborov Európskeho parlamentu posilniť slovo občanov v tvorbe...

Pokračujeme v hľadaní riešení pre lepšiu zrozumiteľnosť komunikácie v eurofondoch
04. 12. 2019

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sme v Bratislave zrealizovali dve fokusové skupiny pre zástupcov prijímateľov podpory z fondov EÚ z radov MNO. Ich cieľom bolo zbierať od účastníkov vstupy hodnotiace zrozumiteľnosť textov, s ktorými musia ako príjemcovia podpory z fondov...

Okrúhly stôl: Podpora komplexnej integrácie marginalizovaných komunít z eurofondov
29. 11. 2019

V utorok 26.11.2019 sme v Košiciach zorganizovali okrúhly stôl na tému podpory komplexného prístupu k integrácii marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z fondov EÚ. Podujatia sa zúčastnili odborníci pracujúci priamo v teréne s komunitami, zástupcovia VÚC Prešov a ...

Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia
15. 11. 2019

V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do prípravy eurofondových výziev. Vznik pracovnej skupiny sme iniciovali v spolupráci s Martinou B. Paulíkovou, ktorá je členkou monitorovacieho...

Nové fondy EÚ musia vytvoriť podmienky pre komplexnú podporu obnovy budov na Slovensku
22. 10. 2019

V utorok 22. októbra sme v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a organizáciou Budovy pre budúcnosť zorganizovali workshop zameraný na efektívnu podporu obnovy budov a rozvoj „inteligentnej energetiky“ na Slovensku v novom programovom období...

Metajazyk a nezrozumiteľnosť dokumentov o fondoch EÚ: hľadáme riešenia
10. 10. 2019

V dňoch 3. a 4. októbra 2019 sme v Bratislave zorganizovali dve pracovné stretnutia pre štátnych zamestnancov a zamestnankyne, ktoré pracujú s fondami EÚ. Na stretnutiach zúčastnení spoločne analyzovali a hodnotili vybrané metodické texty z hľadiska zrozumiteľnosti...

Spolupráca pri rozvoji dialógu o prioritách pre nové programové obdobie eurofondov
10. 10. 2019

Vo štvrtok, 3. októbra 2019, schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 Návrh východiskových priorít pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. V procese prípravy tohto návrhu sa snažil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]