Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

2. rokovanie Rady vlády pre MNO

12. 12. 2012

Dňa 10.12.2012 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Zasadanie Rady vlády pre MNO otvoril podpredseda Rady vlády Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Rada prerokovala viacero bodov, spadajúcich do pôsobností Legislatívnej pracovnej skupiny, Finančnej pracovnej skupiny, Pracovnej skupiny Programovanie štrukturálnych fondov a Pracovnej skupiny Výskum neziskového sektora Rady vlády pre MNO. Pracovné skupiny Rady vlády boli rozšírené o členov navrhnutých ústne na Rade vlády a schválené v spoločnom hlasovaní všetkými zúčastnenými členmi Rady vlády.

Najdôležitejšie body a výsledky rokovania Rady vlády pre MNO:

  1. V oblasti pôsobenia Legislatívnej pracovnej skupiny Rada vlády schválila navrhnuté základné rámce verejných zbierok, charitatívnej reklamy a úpravy predkladania petícií do ďalšieho legislatívneho konania.
  2. Jednotlivé rezorty pripravia na ďalšie zasadnutie RV návrhy Deklarácií o spolupráci svojho rezortu s mimovládnym sektorom.
  3. Finančná pracovná skupina navrhla posunutie termínu plnenia úlohy o strešných organizáciách na 30. jún 2013, nakoľko je nevyhnutné sa problematike podpory strešných organizácií a podpory individuálneho darcovstva venovať hlbšie a prísť s kompletnými návrhmi.
  4. V oblasti Štrukturálnych fondov Podpredseda rady navrhol delegovanie právomocí odbornej garancie nad programovaním Štrukturálnych fondov na Pracovnú skupinu kvôli zväčšeniu flexibility a pracovnej dynamiky programovania pracovnej skupiny. Rada vlády sa uzniesla na delegovaní odborných právomocí na pracovnú skupinu.
  5. Pracovná skupina Výskum neziskového sektora predložila Rade vlády materiály z prvého stretnutia skupiny.
  6. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti bude predmetom pripomienkového konania zo strany verejnej správy, ako aj mimovládneho sektora. Predstavitelia neziskového sektora vypracujú k materiálu pripomienky do konca roka 2012. Po prediskutovaní pripomienok a komentárov s predstaviteľmi štátnej správy konkrétnych rezortov a vyjasnení sporných bodov sa tento materiál schváli na najbližšom zasadaní Rady vlády v prvom kvartáli roku 2013.

Zápisnicu z druhého zasadania Rady vlády pre MNO zverejníme na našej stránke už čoskoro.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy