Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

3. rokovanie Rady vlády pre MNO

27. 03. 2013

Zástupcovia štátnej správy a neziskového sektora sa v pondelok 25. marca 2013 zišli na ďalšom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Ústrednú tému rokovania predstavovali už avizované návrhy deklarácií jednotlivých ministerstiev o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami na plnení úloh rezortov. Tieto dokumenty sú jedným z kľúčových krokov napĺňania koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Zhrnutie rokovania v jednotlivých bodoch:

  1. Deklarácie prešli procesom pripomienkovania a v tejto podobe budú predložené k prvému aprílovému zasadnutiu vlády.
  2. Prítomní v ďalšom bode programu diskutovali o koncepcii Memoranda o porozumení, ktoré bude jednotným výstupom deklarácií. Naplnenie tejto úlohy zabezpečí zriadená pracovná skupina.
  3. Plán úloh Rady vlády pre MNO, ktorý je v súlade s plánom práce vlády SR bol bez pripomienok jednohlasne schválený. Návrh o cyklodoprave a Akčný plán pre deti a mládež boli schválené a odporučené na predloženie vláde SR.
  4. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti bola schválená bez pripomienok.
  5. Komora MNO na samostatnom zasadnutí po skončení Rady vlády rozhodla o zástupcoch neziskového sektora v pracovných skupinách pre programovanie jednotlivých štrukturálnych fondov.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy