Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2023, nedeľa
 

6. rokovanie Rady vlády SR pre MNO

12. 02. 2014

Zástupcovia štátnej správy a mimovládneho sektora sa dňa 19.12.2013 stretli na 6. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Rada rokovala o materiáloch, ktoré predniesli jednotliví partneri štátnej správy:

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR – návrh trvalého finančného mechanizmu implementácie,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Národná stratégia na ochranu detí pred násilím a Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,
  • Ministerstvo životného prostredia SR: Návrh na riešenie problematiky programu Európskej únie Copernicus a konsolidácia národných monitorovacích sietí v Slovenskej republike

Ďalším bodom programu boli témy v garancii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: participácia, registre MNO a Memorandum o porozumení.

Bližšie informácie o programe, jednotlivých materiáloch, vznesených pripomienkach, o hlasovaniach a uzneseniach z nich vyplývajúcich a zápisnicu nájdete na stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy