Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

7. rokovanie Rady vlády SR pre MNO

15. 05. 2014

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 10.04.2014 stretli sa prvom tohtoročnom spoločnom zasadnutí. Hlavnou témou bolo predstavenie mechanizmu asignácie dane právnických osôb na najbližšie roky. K tomuto bodu programu sa priradili ďalšie dve témy, ktoré vyplynuli z úloh uznesení vlády SR – hodnotiaca správa plnenia akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti za rok 2013 a materiál Evaluácia dialógov o verejných politikách a pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Bližšie informácie o programe, jednotlivých materiáloch, vznesených pripomienkach, o hlasovaniach a uzneseniach z nich vyplývajúcich a zápisnicu nájdete na stránke Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy