Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Mimoriadne zasadala Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

19. 08. 2022

Dňa 19. augusta 2022 prebehlo mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie s jediným bodom rokovania, strategickým dokumentom Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 spolu s prvým akčným plánom na roky 2022 – 2026.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač informoval o záverečnom procese prípravy materiálu a vyhodnotení 95 pripomienok, z toho 12 zásadných v oficiálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní (dostupné na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/430). Poďakoval rezortom za konštruktívnosť pri rozporových rokovaniach, na ktorých došlo k vzájomnej dohode a odstráneniu pripomienok.

Diskusia sa zamerala na dve obyčajné pripomienky, ktoré predložili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Generálna prokuratúra SR ohľadom prvej vety v Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti „Občianska spoločnosť je neoddeliteľná súčasť liberálnej demokracie.“. Členky a členovia rady odsúhlasili návrh predsedu Komory mimovládnych neziskových organizácií Marcela Zajaca na úpravu tejto vety nasledovne „Občianska spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou ústavnej demokracie, ktorá je liberálnou demokraciou.“.

Následné hlasovanie o celom materiáli dopadlo jednohlasne, všetky členky a členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyjadrili podporu Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a jej prvého akčného plánu na roky 2022 – 2026 a odporučili vláde SR prijať ich. Termín rokovania vlády SR o tomto materiáli sa očakáva v prvej polovici septembra 2022.

Splnomocnenec vlády Filip Vagač: „Som nesmierne rád, že tento dôležitý strategický dokument pre občiansku spoločnosť a mimovládne neziskové organizácie na Slovensku našiel jednomyseľnú podporu na strane obidvoch komôr rady vlády – Komory za verejnú správu aj Komory mimovládnych neziskových organizácií. Chýlime sa tak k prijatiu v poradí druhej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, ktorá zachytáva a podporuje aktívne občianstvo, spoluprácu verejného sektora a občianskej spoločnosti a vytvára predpoklady na priaznivé prostredie pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.“

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy