Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Prvé rokovanie Rady vlády pre MNO

22. 11. 2012

Dňa 6.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo financovanie MNO, komunikácia jednotlivých rezortov štátnej správy s platformami MNO, a pracovné skupiny Rady vlády.

Jednou z hlavných tém bolo financovanie mimovládnych neziskových organizácií. To je v súčasnej dobe pálčivou témou kvôli blížiacemu sa koncu roka a s tým súvisiacim odvodom 2% z dane fyzických a právnických osôb pomocou asignačného mechanizmu. Mimovládne neziskové organizácie predložili návrh úpravy asignačného mechanizmu. Ministerstvo financií SR vypracovalo alternatívny návrh, o ktorom v súčasnosti prebiehajú rokovania.

Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač požiadal predstaviteľov MNO aj verejnej správy o začatie vzájomnej komunikácie a vytvorenie deklarácie o témach, na ktorých budú jednotlivé rezorty spolupracovať s MNO. Deklarácie by mali byť hotové v prvom štvrťroku 2013.

Rada vlády sa tiež uzniesla na vytvorení pracovných skupín, ktoré sa budú venovať problematike legislatívy, financií, výskumu, štrukturálnych fondov a pracovnej skupiny, ktorá pripraví kritériá vstupu pre platformy, ktoré prejavia záujem o vstup do Rady vlády. Na rokovaní bola vytvorená finančná pracovná skupina.

Predseda Rady vlády a minister vnútra R. Kaliňák navrhol zvolať druhé stretnutie Rady vlády, na ktorom budú prerokované okrem iného aj administratívne záležitosti týkajúce sa Rady. Zasadanie sa uskutoční 10.12.2012 v priestoroch Úradu vlády na Námestí slobody.

Zápisnica z prvého rokovania Rady vlády SR pre MNO

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy