Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie nesúhlasí s obmedzovaním práva verejnosti vyjadrovať sa počas procesu EIA

23. 09. 2022

Členky a členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúčajú vláde Slovenskej republiky zaujať negatívne stanovisko k poslaneckému návrhu na zmenu niektorých zákonov v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Tento záver vzišiel z per-rollam hlasovania po diskusii, ktorá sa otvorila na 31. zasadnutí rady vlády dňa 20.09.2022.

Členky a členovia Rady vlády SR pre MNO tak reagovali na návrh poslancov Národnej rady SR Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra, ktorí predložili poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (bližšie informácie k predmetnému návrhu poslancov na stránke Národnej rady SR).

Zástupcovia Komory MNO na zasadnutí rady vlády pripustili, že na Slovensku pôsobí minimálne jeden subjekt neziskového sektora, ktorý zneužíva právo verejnosti zapájať sa do EIA a iných povoľovacích konaní a uplatňuje ho šikanóznym spôsobom. Takéto praktiky členovia Komory MNO neschvaľujú, dlhodobo a verejne ich odsudzujú a považujú ich za extrémne škodlivé. Upozorňujú však, že zákony majú riešiť všetky spoločenské vzťahy, nie individuálne problémy a zlyhania jednotlivcov.

Členovia rady tak svojim hlasovaním vyjadrili obavu, že prijatím tohto návrhu poslancov by sa výrazne obmedzili práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzila aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy